Forsknings- og formidlingspris til to av gruppas medlemmer i 2015

Det lønner seg å legge det lille ekstra i jobben.

Det fikk Gunnar Mathisen og Svein Arne Pettersen erfare da de mottok 10000 kroner og ble utmerket med henholdsvis fakultetets forskningspris og formidlingspris for 2015. Prisene ble delt ut på fakultetets personalseminar.

Begge vinnerne hører til forskningsgruppa for ferdighets- og prestasjonsutvikling ved Idrettshøgskolen.

Førstelektor Mathisen har utmerket seg ved hele 5 publikasjoner det siste året og god presentasjon av sitt arbeid på konferanser.

Førsteamanuensis Pettersen, har innledet på konferanser, oppnådd TV- og radioinnslag om sitt arbeid, vært synlig gjennom aviskronikker og nyheter på internett og gjennom sosiale medier.

Kriterier for forskningsprisen: Produksjon av poenggivende publikasjoner, søknader om ekstern finansiering, deltakelse på konferanser med papers, forskningsaktiviteter som pågår (bokskriving, artikkelskriving m.m.).

Kriterier for undervisningsprisen: Innovativ i undervisning, faglig kompetanse, sosial kompetanse, god oppfølging av studentene, flink med å formidle sitt kunnskap, søknader om eksterne undervisningsmidler.

https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=444228&p_dimension_id=188778