" />

" />

Omtaler

"Vi har blitt slaver av klokka, men har glemt kompasset. En ny antologi om sykepleie viser hvordan tiden utfordrer rommet."


(...)

"Menneskene skal være mobile, foranderlige, fleksible ikke stedlige. Å stå stille er nærmest en tilbakegang. Rommet skrumper, og det merkes i de konkrete rom, også i helsevesenet, skriver forfatterne innledningsvis. – Boken kan leses som et korrektiv til markeds- og produktivitetstenkningens inntog i dagens helsevesen. I vår tid er det tiden som bestemmer det meste, og ikke stedet, sier Martinsen. Hun er professor emerita og har også jobbet mye med filosofi og historie. " 

(...)

"Den nyss utkomne forskningsantologien springer ut av forskningsgruppa «Liv og livsmot» ved Høgskolen i Harstad (nå UIT, red), med faglig tilknytning til både humaniora og samfunnsvitenskapene, men med tyngdepunktet i sykepleien. Grunnlaget for forskergruppa er spørsmål rundt eksistensielle grunnvilkår som sårbarhet, avhengighet og kropp.

Gruppa ledes av førsteamanuensis Anne Clancy. I 2011 kom et utvalg av forskerne med den første boken: Fortellinger om etikk.

– Det å skrive bøker gir en type frihet som gjør at vi kan få fram helt andre ting enn når man er tvunget inn i en disiplinert tidsskriftform, sier Clancy.

– Det å være menneske er så mangfoldig at å presse den inn i den smale, kvantitative forskningen med mange kolonner, føles fremmed. Vi ønsker å si noe om levd liv, sier Balteskard.

De har valgt essayet som form.

– Vi ville ha et språk som ble til mens vi tenkte, som vi kunne vandre med, slik man kan i essayet, sier Martinsen. 

Med på vandringen har de teoretikere som den danske filosofen og teologen Knud Ejler Løgstrup (1905–1981) og den franske filosofen Michel Foucault (1926–1984).

Clancy er den som først og fremst har brukt Foucaults tanker, og da dem som handler om hans forståelse av makt og ikke minst motstandsmakt. Kort oppsummert: Der det er mennesker, er det makt, og der det er makt, vokser det motkrefter. "

(...)

Les mer av Siri Lindstads omtale av forskergruppen 

Lindstad, S. Trange kår for omsorg i Forskerforum nr 1 2016 side 24 -25.

Artikkelen er Ikke lenger tilgjengelig på Forskerforums sider, men kan lastes ned direkte her:

(PDF utgaver av Forskerforum kan lastes ned her: )