Publikasjoner

Etikken er ikke ny! (2008)
Aakre, Marie;Clancy, Anne
Tidsskriftet sykepleien
Sett etikken før evidensen (2008)
Clancy, Anne
Tidsskriftet sykepleien
Hjem, tilhørighet og sted : den gamle, syke pasientens livsbetingelser (2008)
Balteskard, Bjørg
Grunnvilkår og etikk (2010)
Martinsen, Kari
Fortellinger om etikk (2012)
Thorsen, Rolf;Mæhre, Kjersti Sunde;Martinsen, Kari Marie
Fagbokforlaget
Å skrive livet frem (2012)
Thorsen, Rolf
Å banke på trær (2012)
Balteskard, Bjørg
Dybden i et helsesøstermøte (2012)
Clancy, Anne
I rommet mellom det å leve og det å la dø (2012)
Mæhre, Kjersti Sunde
Krenkelsens mange ansikter - en vei til kjærlighetens etikk (2012)
Samuelsen, Eli-Kristin
Bodily cleanliness in modern nursing (2013)
Boge, Jeanne Helene;Kristoffersen, Kjell;Martinsen, Kari Marie
Nursing Philosophy
Reflekterende prosesser i studentveiledning. Erfaringer fra Videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Nordland (2012)
Harr, Marit Elisabeth;Eide, Else;Lindseth, anders
Tidsskrift for psykisk helsearbeid
The ceremonial order of public health nursing consultations: an ethnographic study (2012)
Clancy, Anne
Journal of Clinical Nursing (JCN)
Hendene husker ullas uttrykk : om betydningen av å gjøre tilværelsen rommelig for pasienter på sykehjem (2012)
Balteskard, Bjørg;Storli, Sissel Lisa;Martinsen, Kari Marie
Nordisk sygeplejeforskning
Public health nursing and interprofessional collaboration in Norwegian municipalities: a questionnaire study (2013)
Clancy, Anne;Gressnes, Thomas;Svensson, Tommy
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Living an unfamiliar body: the significance of the long-term influence of bodily changes on the perception of self after stroke (2013)
Kitzmuller, Gabriele Elfriede;Häggstrøm, Terttu;Asplund, Kenneth Almar
Medicine, Health care and Philosophy
Påvirker reformer sykepleieres fokus på profesjonsetikk? - En case-studie (2013)
Kjølsrud, Elizabeth;Clancy, Anne
Nordisk sygeplejeforskning
Contradictory discourses of health promotion and disease prevention in the educational curriculum of Norwegian public health nursing: a critical discourse analysis (2014)
Dahl, Berit Misund;Andrews, Therese Marie;Clancy, Anne
Scandinavian Journal of Public Health
Primary health care: comparing public health nursing models in Ireland and Norway (2013)
Clancy, Anne;Leahy-Warren, Patricia;Day, Mary Rose;Mulcahy, Helen
Nursing Research and Practice
Stedet (2013)
Martinsen, Kari
Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
Hendene husker ullas uttrykk.Om betydningen av å gjøre tilværelsen rommelig for pasienter på sykehjem (2013)
Balteskard, Bjørg;Storli, Sissel Lisa;Martinsen, Kari Marie
The existential challenges of couples living with stroke [powerpoint] (2013)
Kitzmuller, Gabriele Elfriede
"Vil du meg noe?" : om sårbarhet og travelhet i helsevesenets rom (2014)
Martinsen, Kari Marie
Skam på godt og vondt (2014)
Martinsen, Kari Marie;Dåvøy, Grethe
Steder og hus (2014)
Martinsen, Kari Marie
Home as a health promotion setting for older adults (2014)
Mahler, Marianne;Sarvimäki, Anneli;Clancy, Anne;Stenbock-Hult, Bettina;Simonsen, Nina;Liveng, Anne;Ziden, Lena;Johannessen, Aud;Hörder, Helena
Scandinavian Journal of Public Health
World of Warcraft - til ungdommers begjær og foreldres besvær: unge online-spillende menns opplevelse av samspillet med foreldre og medspillere (2014)
Arvola, Anne-Karin Pettersen;Clancy, Anne
Fokus på familien
To be held and to hold one’s own: narratives of embodied transformation in the treatment of long lasting musculoskeletal problems (2014)
Sviland, Randi;Martinsen, Kari Marie;Råheim, Målfrid
Medicine, Health care and Philosophy
Older persons' narrations on falls and falling - stories of courage and endurance (2015)
Clancy, Anne;Balteskard, Bjørg;Perander, Bente;Mahler, Marianne
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being
Meanings of knowledge and Identity in public health nursing in a time of transition : interpretations of public health nurses' narratives. (2015)
Dahl, Berit Misund;Clancy, Anne
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Moral responsibility is never a spectator sport: On young people and online gaming (2015)
Clancy, Anne;Arvola, Anne-Karin Pettersen;Gjærum, Rikke Gürgens
Journal of Applied Arts & Health
Utenfor tellekantene : essays om rom og rommelighet (2015)
Kjær, Tom Andersen;Martinsen, Kari
Fagbokforlaget
Female Spouses’ Perceptions of the Sexual Relationship with Stroke-Affected Partners (2015)
Kitzmüller, Gabriele;Ervik, Bente
Sexuality and disability
The stigma of aphasia, communication with vulnerable persons as a moral obligation (2015)
Kitzmüller, Gabriele
Refleksjonsrom - rom for faglig og personlig dannelse (2015)
Samuelsen, Eli Kristin
Rom for alderdommens sårbarhet (2015)
Balteskard, Bjørg
En undring omkring stemningenes rom (2015)
Thorsen, Rolf
Ringeklokken - et viktig, men skjørt bindeledd i sykehusenes rom (2015)
Glad, Tone
Er sykeværelset med interiør og ting hjelpende? : Om sted og stedstap i helsevesenet (2015)
Martinsen, Kari
Ettertankens rom (2015)
Kjær, Tom Andersen;Martinsen, Kari
Psychosocial wellbeing following stroke: A randomized, single blind, controlled trial (2015)
Bragstad, Line Kildal;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Bronken, Berit Arnesveen;Martinsen, Randi;Kvigne, Kari;Kouwenhoven, Siren Eriksen;Mangset, Margrete;Sveen, Unni;Kitzmüller, Gabriele;Kirkevold, Marit
Trygghet (2011)
Thorsen, Rolf
Hva vet vi om hvordan pårørende opplever intensivoppholdet? (2016)
Lind, Ranveig
Ulike forbedringstiltak (2016)
Lind, Ranveig;Nerskogen, Birgith
Pårørendes erfaringer med beslutningsprosessen når behandling holdes tilbake eller avsluttes (2016)
Lind, Ranveig
Nursing staffs' attentiveness to older adults falling in residential care - an interview study (2016)
Clancy, Anne;Mahler, Marianne
Journal of Clinical Nursing (JCN)
Gaining a global perspective on public health through an international student nurse collaboration (2016)
Greenwood, Donna;Honey, Michelle;Clancy, Anne
Journal of Nursing Education and Practice (JNEP)
Older persons narrations on falls and falling (2015)
Clancy, Anne
Hjemmet som sundhedsfremmende setting for ældre mennesker (2016)
Mahler, Marianne;Sarvimäki, Anneli;Clancy, Anne;Stenbock-Hult, Bettina;Simonsen, Nina;Liveng, Anne;Ziden, Lena;Johannessen, Aud;Hörder, Helena
Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker
Steder rommer elementene. Det nordlige mennesket og stedets betydning for helse og velbefinnende (2016)
Clancy, Anne
Safety promotion and fall prevention in the community The 4th International Global Network of Public Health Nursing Conference, 19-20 September 2016 (2016)
Clancy, Anne;Mahler, Marianne
Delivering Nursing Care to Children with Complex Health Care Needs: An Integrative Review of Nurses Preparedness for Practice (2016)
Clancy, Anne;Montanana, Elena;Larken, Philip
At bevare hjem som hjem - udfordringer knyttet til hjemmebaseret omsorgstjeneste (2016)
Balteskard, Bjørg
Systematisk symptomkartlegging gir resultater (2016)
vigstad, sverre;Clancy, Anne;Broderstad, Ann Ragnhild
Hverdagslivets sykepleieetikk i Bergland, M. Et øyeblikk, Magasin fra NSF Troms, (2016)
Clancy, Anne
Faglighet på avveie. Kvalitativ studie av dagkirurgiske pasienters opplevelse av egenbehandling hjemme. (2016)
Eide, Petrin Hege;Dåvøy, Grethe;Martinsen, Kari Marie
Å føde hjemme: om stedlig sanselig erfaring i rommet (2016)
Gjærum, Rikke Gürgens;Clancy, Anne;Voldner, Nanna
En dans på torneroser : pasienters opplevelser av ivaretagelse i et dagkirurgisk forløp - en kvalitativ undersøkelse (2017)
Dåvøy, Grethe;Martinsen, Kari Marie;Eide, Petrin Hege
Nordisk sygeplejeforskning
Pårørendes erfaring med ansvar i beslutningsprosesser om begrensning eller avslutning av livsforlengende behandling i intensivavdelinger (2016)
Lind, Ranveig
Koordinerende fagutviklingssykepleiere med masterkompetanse - ingrediens i kvalitet og fagutvikling? (2016)
Thomassen, Sylvin;Moe, Vigdis;Liland, Hilde Irén;Lind, Ranveig
MSc nurses as professional development coordinators: an ingredient in quality, professional development ant patient safety? (2017)
Liland, Hilde-Irèn;Thomassen, Sylvin;Moe, Vigdis;Lind, Ranveig
Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Nurses' and occupational therapists' experiences of delivering an individualized dialogue-based intervention to support stroke survivors the first six months following stroke (2017)
Martinsen, Randi;Kitzmüller, Gabriele;Mangset, Margrete;Evju, Anne Svelstad;Bronken, Berit Arnesveen;Bragstad, Line Kildal;Kvigne, Kari;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Sveen, Unni;Kirkevold, Marit
Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Evaluating implementation fidelity in a multi-center RCT – a quantitative study of intervention adherence (2017)
Bragstad, Line Kildal;Bronken, Berit Arnesveen;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Sveen, Unni;Martinsen, Randi;Kitzmüller, Gabriele;Kvigne, Kari;Mangset, Margrete;Kirkevold, Marit
Promoting psychosocial well-being following stroke: Facilitating implementation of a complex intervention in primary Healthcare. (2017)
Bronken, Berit Arnesveen;Bragstad, Line Kildal;Martinsen, Randi;Kitzmüller, Gabriele;Mangset, Margrete;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Kvigne, Kari;Kirkevold, Marit
Falls and fall prevention among older adults - Stories from daily life perspective in the north og Norway. (2017)
Balteskard, Bjørg;Clancy, Anne
The importance of hope in the context of healing – Narratives on hope after serious brain damage (2017)
Kitzmüller, Gabriele
Promoting psychosocial well-being following stroke: Stroke patients' experiences of participating in a complex psychosocial intervention (2017)
Kitzmüller, Gabriele;Mangset, Margrete;Evju, Anne Svelstad;Angel, Sanne;Aadal, Lena;Kvigne, Kari Johanne;Bronken, Berit Arnesveen;Martinsen, Randi;Bragstad, Line Kildal;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Sveen, Unni;Kirkevold, Marit
Ikke ta håpet fra meg! Livsmot og håp som viktige elementer i samtalen med pasienter og pårørende (2017)
Kitzmüller, Gabriele
Vi må ha større fokus på pårørende (2017)
Kitzmüller, Gabriele
Snakk om det! Nytt bildemateriell kalt "Samtaler om helse" (2017)
Haaland-Johansen, Line;Kitzmüller, Gabriele;Berg, Karianne
Afasiposten
Samliv og seksualitet ved inkontinensproblematikk (2017)
Kitzmüller, Gabriele
Vi må ha hjelp! Om erfaringer fra en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen (2017)
Mæhre, Kjersti Sunde
Å være alvorlig syk i sykehjem (2017)
Mæhre, Kjersti Sunde
Betydningen av livsmot og håp i vårt arbeid med pasienter og pårørende etter hjerneslag (2017)
Kitzmüller, Gabriele
Patient stories and the concept of "Livsmot" (2017)
Clancy, Anne
An ethics of care in safety promotion and fall prevention amongst older adults (2017)
Clancy, Anne
Levinas, ansiktets filosof (2017)
Clancy, Anne
Kunnskap i endring (2017)
Clancy, Anne
Helsesøstre
Promoting nursing competence in municipal healthcare services: An interview study of experienced nurses’ perceptions (2017)
Glad, Tone;Olsen, Trude Høgvold;Clancy, Anne
Nordic journal of nursing research
Vi må ha hjelp! Pasienter, pårørende og sykepleiere sine erfaringer av å være i en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen ( Phd studie avsluttet mai 2015) (2017)
Mæhre, Kjersti Sunde
Vi må ha hjelp! Pasienter, pårørende og sykepleiere sine erfaringer av å være i en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen. ( Phd arbeid, avsluttet mai 2017) (2017)
Mæhre, Kjersti Sunde
Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag. En samtalebasert intervensjon (2017)
Bragstad, Line Kildal;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Sveen, Unni;Bronken, Berit Arnesveen;Martinsen, Randi;Kvigne, Kari Johanne;Kitzmüller, Gabriele;Mangset, Margrete;Kirkevold, Marit
Towards living within my body and accepting the past: a case study of embodied narrative identity (2017)
Sviland, Randi;Martinsen, Kari Marie;Råheim, Målfrid
Medicine, Health care and Philosophy
"Trapped in an Empty Waiting Room" - The Existential Human Core of Loneliness in Old Age: A Meta-Synthesis (2018)
Kitzmüller, Gabriele;Clancy, Anne;Vaismoradi, Mojtaba;Wegener, Charlotte;Bondas, Terese
Qualitative Health Research
Fra diakonisse til robot (2017)
Martinsen, Kari Marie
Klinisk Sygepleje
Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag (2017)
Bragstad, Line Kildal;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Sveen, Unni;Bronken, Berit Arnesveen;Martinsen, Randi;Kvigne, Kari;Kitzmüller, Gabriele;Mangset, Margrete;Kirkevold, Marit
Ergoterapeuten
Learning to learn differently (2018)
Olsen, Trude Høgvold;Glad, Tone;Filstad, Cathrine
Journal of Workplace Learning
He survived thanks to a non-sedation protocol- Nurses' reflections about caring for critically ill, non-sedated and ventilated ICU patients (2017)
Lind, Ranveig;Liland, Hilde Irén;Nerskogen, Birgith;Akeren, Inga
Managing a study protocol of no-sedation in bustling ICUs - twisting the study to fit the culture (2017)
Lind, Ranveig;Liland, Hilde Irén;Nerskogen, Birgith;Akeren, Inga
Sense of responsibility in ICU end-of-life decision-making: Relatives' experiences (2017)
Lind, Ranveig
Nursing Ethics
Jobber og underviser kunnskapsbasert (2017)
Liland, Hilde Irén;Moe, Vigdis;Thomassen, Sylvin;Lind, Ranveig
Tidsskriftet sykepleien
MSc nurses as professional development coordinators: an ingredient in quality, professional development and patient safety? (2017)
Liland, Hilde-Irèn;Lind, Ranveig;Thomassen, Sylvin Britt;Moe, Vigdis Synnøve
The provision of nurse-led follow-up at Norwegian intensive care units (2018)
Moi, Asgjerd Litleré;Storli, Sissel Lisa;Gjengedal, Eva;Holme, Anny Norlemann;Lind, Ranveig;Eskerud, Ragne;Fenstad, Anne Marie;Kvåle, Reidar;Halvorsen, Kristin
Journal of Clinical Nursing (JCN)
Promoting psychosocial well-being following stroke: study protocol for a randomized, controlled trial (2018)
Kirkevold, Marit;Bragstad, Line Kildal;Bronken, Berit Arnesveen;Kvigne, Kari Johanne;Martinsen, Randi;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Kitzmüller, Gabriele;Mangset, Margrete;Angel, Sanne;Aadal, Lena;Eriksen, Siren ;Wyller, Torgeir Bruun;Sveen, Unni
BMC Psychology
Nurses’ and occupational therapists’ experiences of their roles in supporting stroke survivors during rehabilitation (2018)
Martinsen, Randi;Kirkevold, Marit;Mangset, Margrete;Kitzmüller, Gabriele;Bronken, Berit Arnesveen;Bragstad, Line Kildal;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Sveen, Unni;Evju, Anne Svelstad;Kvigne, Kari Johanne
INCIPIENT CHANGES IN ICU PATIENTS’ CLINICAL CONDITIONS – SIGNS, NURSES’ ASSESSMENTS AND THE DIALOUGE BETWEEN NURSES AND PHYSICHIANS - Fokus på metodologiske muligheter og utfordringer (2018)
Kvande, Monica
Når livet blir snudd opp ned - familielivet etter hjerneslag sett i langsiktig perspektiv (2018)
Kitzmüller, Gabriele;Asplund, Kennet
Nordisk sygeplejeforskning
To find oneself - The lived experience of persons with stroke after participation in a complex psychosocial intervention (2018)
Kitzmüller, Gabriele;Mangset, Margrete;Evju, Anne Svelstad;Angel, Sanne;Aadal, Lene;Martinsen, Randi;Bronken, Berit Arnesveen;Kvigne, Kari Johanne;Bragstad, Line Kildal;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Sveen, Unni;Kirkevold, Marit
"Å falle, det kan jo hende alle!". Eldre hjemmeboende og risiko for fall. (2018)
Balteskard, Bjørg;Clancy, Anne
Nordisk sygeplejeforskning
He survived thanks to a non-sedation protocol: Nurses' reflections about caring for critically ill, non-sedated and mechanically ventilated patients (2018)
Lind, Ranveig;Liland, Hilde-Irèn;Brinchmann, Berit Støre;Akeren, Inga
Intensive & Critical Care Nursing
Unsung heroes, flying blind - a metasynthesis of parents' experiences of caring for children with special health care needs at home. (2018)
Nygård, Carina;Clancy, Anne
Journal of Clinical Nursing (JCN)
Å tenke med Foucault (2018)
Øye, Christine;Sørensen, Nelli Øvre;Martinsen, Kari Marie
Fagbokforlaget
Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part One. (2018)
Bragstad, Line Kildal;Bronken, Berit Arnesveen;Sveen, Unni;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Kitzmüller, Gabriele;Martinsen, Randi;Kvigne, Kari Johanne;Mangset, Margrete;Kirkevold, Marit
A comparison of Health Related Quality of Life in nurse-led versus conventional Inflammatory Bowel Disease follow-up. (2018)
Alvestad, Line;Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter;Goll, Rasmus;Clancy, Anne;Valle, Per Christian;Broderstad, Ann Ragnhild
Nurses’ preparedness to deliver care to children with complex health care needs (2018)
Clancy, Anne;Elena, Montanana;Larkin, Philip;Brenner, Maria
Nurses’ preparedness to deliver care to children with complex care needs: An integrative review (2018)
Montanana, Elena;Clancy, Anne;Larkin, Philip;Brenner, Maria
A European perspective on nursing preparation to care for children with complex health care needs (2018)
Clancy, Anne;Montanana, Elena;Larkin, Philip;Brenner, Maria
Identifying training requirements for Nursing children With complex Health care needs in the community A European study (2018)
Clancy, Anne;Montanana, Elena;Larkin, Philip;Brenner, Maria;Rigby, Michael
Analysing the child related content in general Nursing curriculum documents A European study (2018)
Montanana, Elena;Clancy, Anne;Larkin, Philip;O'Shea, Miriam P.;McHugh, Rebecca;Brenner, Maria
Noe skjer underveis – en undring om sårbarhet og åpenhet i skrivingen (2018)
Thorsen, Rolf
Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part Two. (2018)
Bronken, Berit Arnesveen;Bragstad, Line Kildal;Sveen, Unni;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Kitzmüller, Gabriele;Martinsen, Randi;Kvigne, Kari Johanne;Mangset, Margrete;Kirkevold, Marit
Å, hvordan skal dette gå - en undring omkring bekymringens etikk (2018)
Thorsen, Rolf
Tidsskrift for omsorgsforskning
Å gi rom for livsmot (2018)
Balteskard, Bjørg
Tittel: Hvordan erfarer foreldre å ha omsorg for barn med spesielle omsorgsbehov, hjemme? (2018)
Nygård, Carina
Service dominant logic and primary care services (2018)
Vespestad, May Kristin;Clancy, Anne
International Journal of Quality and Service Sciences
Et forskningsprosjekt om sykepleiens fremtidige kunnskapsgrunnlag — den norske bidraget (2018)
Kvande, Monica
Home as place for giving birth - a circumpolar study of the experience of mothers an midwifes (2018)
Clancy, Anne;Gjærum, Rikke Gürgens
Health Care for Women International
Principles for provision of integrated complex care for children across the acute–community interface in Europe (2018)
Brenner, Maria;O'Shea, Miriam P.;McHugh, Rebecca;Clancy, Anne;Larkin, Philip;Luzi, Daniela;Pecoroaro, Fabrizio;Olaso, Elena Montanana;Lignou, Sapfo;Alma, Manna;Satherley, Rose-Marie;Tamburis, Oscar;Warters, Austin;Wolfe, Ingrid;Hilliard, Carol;Berry, Jay;Alexander, Denise;Rigby, Michael;Blair, Mitch
The Lancet Child and Adolescent Health
Fagfellevurdert Forskning |Publisert: 21.12.2018 |Oppdatert: 21.12.2018 Palliative pasienter får bedre lindring med tidlig symptomvurdering og tiltak (2018)
Vigstad, Sverre;Clancy, Anne;Broderstad, Ann Ragnhild
Sykepleien Forskning
Respecting a young man's right to refuse ICU treatment (2018)
Lind, Ranveig;Samuelsson, Lisbeth;Brinchmann, Berit Støre
Worldwide qualitative investigation of nursing after death rituals (2018)
Benbenishty, Julie;Bennun, Maureen;Lind, Ranveig
Pasienters og pårørendes erfaringer i møte med systemfaktorene i helsevesenet - hva kan vi lære? (2018)
Kitzmüller, Gabriele
Foredrag: All the lonely people - Ensomhet, myter og fakta (2018)
Kitzmüller, Gabriele;Punsvik, Johanne
"All the lonely people" Ensomhet, på jakt etter myter og fakta (2018)
Kitzmüller, Gabriele
Hvordan er det å leve med en partner som lider av medisinsk uforklarte kroniske plager og symptomer? (2018)
Kitzmüller, Gabriele
Omsorg og skjønn (2018)
Alvsvåg, Herdis;Martinsen, Kari Marie
Tidsskrift for omsorgsforskning
Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: An explanatory sequential mixed methods study (2019)
Bragstad, Line Kildal;Bronken, Berit Arnesveen;Sveen, Unni;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Kitzmüller, Gabriele;Martinsen, Randi;Kvigne, Kari Johanne;Mangset, Margrete;Kirkevold, Marit
BMC Medical Research Methodology
Finding the way forward : the lived experience of people with stroke after participation in a complex psychosocial intervention (2019)
Kitzmüller, Gabriele;Mangset, Margrete;Evju, Anne Svelstad;Angel, Sanne;Aadal, Lena;Martinsen, Randi;Bronken, Berit Arnesveen;Kvigne, Kari Johanne;Bragstad, Line Kildal;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Sveen, Unni;Kirkevold, Marit
Qualitative Health Research
Veiledning av sykepleiestudenter i klinisk praksis – Hva anser sykepleiere som viktig i utøvelsen av veilederrollen? (2019)
Ivarjord, Lena;Kitzmüller, Gabriele
Nordisk sygeplejeforskning
Implementation fidelity in an RCT evaluating psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study (2019)
Bragstad, Line Kildal;Bronken, Berit Arnesveen;Sveen, Unni;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Kitzmüller, Gabriele;Martinsen, Randi;Kvigne, Kari Johanne;Mangset, Margrete;Kirkevold, Marit
Sykepleiefaglig teoretisk grunnlag i norske bachelorutdanninger i sykepleie (2019)
Kvande, Monica
Bemanning,kompetanse og kvalitet. Omsorg (2019)
Mæhre, Kjersti Sunde
Harstad Tidende
Interpreting neutral results in an intervention aimed at promoting psychosocial well-being following stroke: A process evaluation (2019)
Bragstad, Line Kildal;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Sveen, Unni;Bronken, Berit Arnesveen;Martinsen, Randi;Kvigne, Kari Johanne;Kitzmüller, Gabriele;Mangset, Margrete;Kirkevold, Marit
Health and well-being across boundaries-experiences from Ireland,Norway and Zambia (2019)
Karlsen, Anne Gerd;Moonde, Loveness;Mulcahy, Helen;Clancy, Anne
Investigating Changes in Weight and Body Composition Among Women in Adjuvant Treatment for Breast Cancer: A Scoping Review (2019)
Pedersen, Birgith;Delmar, Charlotte;Lörincz, Tamás;Falkmer, Ursula;Grønkjær, Mette
Cancer Nursing
Differences in out-of-hospital cardiac arrest emergency dispatch recognition and dispatcher assisted cpr instructions – a Scandinavian multicentre study (2019)
Hardeland, Camilla;Claesson, Andreas;Blomberg, Stig Nikolaj Fasmer;Folke, Fredrik;Hollenberg, Jacob;Kramer-Johansen, Jo;Lippert, Freddy K;Nord, Anette;Nygaard, Anne Mette;Olasveengen, Theresa M.;Ringh, Matthias;Svensson, Leif;Møller, Thea Palsgaard
Resuscitation
Reflections on life courage (2019)
Thorsen, Rolf
The influence of the assessment interviews on the control group participants in a complex psychosocial intervention study after stroke (2019)
Mangset, Margrete;Kitzmüller, Gabriele;Evju, Anne Svelstad;Angel, Sanne;Aadal, Lena;Martinsen, Randi;Bronken, Berit Arnesveen;Kvigne, Kari Johanne;Bragstad, Line Kildal;Hjelle, Ellen Gabrielsen;Sveen, Unni;Kirkevold, Marit
The complexities of an intervention to promote psychosocial well-being after stroke: Implications for trial outcome (2019)
Hjelle, Ellen Gabrielsen Hjelle;Bragstad, Line Kildal;Kirkevold, Marit;Zucknick, Manuela;Bronken, Berit Arnesveen;Martinsen, Randi;Kvigne, Kari Johanne;Kitzmüller, Gabriele;Mangset, Margrete;Thommessen, Bente;Sveen, Unni
The effect of a psychosocial intervention on well-being 6 months after stroke – a multicentre prospective randomized controlled trial (2019)
Hjelle, Ellen Gabrielsen ;Bragstad, Line Kildal;Kirkevold, Marit;Zucknick, Manuela;Bronken, Berit Arnesveen;Martinsen, Randi;Kvigne, Kari Johanne;Kitzmüller, Gabriele;Mangset, Margrete;Thommessen, Bente;Sveen, Unni
Effect of a dialogue-based intervention on psychosocial well-being 6 months after stroke in Norway: A randomized controlled trial (2019)
Hjelle, Ellen Gabrielsen ;Bragstad, Line Kildal;Kirkevold, Marit;Zucknick, Manuela;Bronken, Berit Arnesveen;Martinsen, Randi;Kvigne, Kari Johanne;Kitzmüller, Gabriele;Mangset, Margrete;Thommessen, Bente;Sveen, Unni
Journal of Rehabilitation Medicine
Helsepersonells erfaringer med å gjennomføre psykososial støtte til personer med hjerneslag (2019)
Martinsen, Randi;Kitzmüller, Gabriele;Mangset, Margrete;Bronken, Berit Arnesveen;Evju, Anne Svelstad;Kvigne, Kari Johanne;Bragstad, Line Kildal;Hjelle, Ellen Gabrielsen ;Sveen, Unni;Kirkevold, Marit
The patient experience of humanizing care in the ICU: a literature study (2019)
Kvande, Monica
Steder, stedsfortellinger og livsmot (2019)
Clancy, Anne
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Workforce and Professional Education (2019)
Blair, Mitch;Gage, Heather;MacPepple, Ekelechi;Michaud, Pierre-Andre;Hilliard, Carol;Clancy, Anne;Hollywood, Eleanor;Brenner, Maria;Al-Yassin, Amina;Nitsche, Catharina
Service and boundary negotiations for children with complex care needs in Europe (2019)
Brenner, Maria;O' Shea, Miriam;Clancy, Anne;Lundstroem Kamionka, Stine;Larkin, Philip;Lignou, Sapfo;Luzi, Daniela;Olaso, Elena Montanana;Alma, Manna;Pecoraro, Fabrizio;Satherley, Rose-Marie;Tamburis, Oscar;Taylor, Keishia;Warters, Austin;Wolfe, Ingrid;Berry, Jay;Noctor, Colman;Hilliard, Carol
The joys of home nursing (2019)
Glad, Tone
Arbeidsglede i hjemmesykepleien (2019)
Glad, Tone
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Natur, fortellinger og sykdomserfaringer - betydning for opplevelse av livsmot (2019)
Balteskard, Bjørg
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Fortellingens betydning for å fremme livsmotet i møte med alvorlig sykdom (2019)
Mæhre, Kjersti Sunde
Nordisk tidsskrift for helseforskning
En sang til (livs)motet - en undring omkring fenomenet livsmot (2019)
Thorsen, Rolf
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Forståelse av ikke-tekniske ferdigheter (ITF) i spesialsykepleie; akutt-, intensiv og operasjonssykepleie (AIO) (2019)
Wevling, Astrid;Ålesve, Cathrine;Nygaard, Anne Mette;Gunheim-Hatland, Lars;Høyum, Gro Merete;Heiberg, Turid
Nordisk sygeplejeforskning
Unsung heroes, flying blind,- a metasynthesis of parent's experiences of caring for children with special health care needs at home (2019)
Nygård, Carina;Clancy, Anne
Sykepleierstudenters erfaringer med medisinsk simulering i praksis i spesialisthelsetjenesten - Et fagutviklingsprosjekt (2019)
Nygård, Carina;Johansen, Lisbeth Gaustad;Karlsen, Karina Synnøve
Sykepleierstudenters erfaringer med medisinsk simulering i praksis i spesialisthelsetjenesten - Et fagutviklingsprosjekt (2019)
Nygård, Carina;Johansen, Lisbeth Gaustad;Karlsen, Karina Synnøve
"Koser seg på konferansen": Det er ikke likegyldig hvordan kvinner omtales i media (2019)
Clancy, Anne
Harstad Tidende
Eggen: Å gå med to proteser skal nok fungere godt (2019)
Clancy, Anne
NTB (Norsk telegrambyrå)
Håp og livsmot i sykdomsfortellinger etter hjerneslag (2019)
Kitzmüller, Gabriele
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Qualitative analysis of European and Middle East intensive care unit nursing death rituals (2019)
Benbenishty, Julie;Bennun, Maureen;Lind, Ranveig
Nursing in Critical Care
Kan det finnes kime til livsmot i forskningssamtaler med etterlatte pårørende, der sorg danner bakteppe? (2019)
Lind, Ranveig
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Å skrive om livsmot (2020)
Clancy, Anne;Thorsen, Rolf
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Nordisk sundhedsfremmende perspektiver på ældre menneskers deltagelse og tryghed (2020)
Mahler, Marianne;Clancy, Anne;Johannessen, Aud;Lind, Johanne;Liveng, Anne;Sarvimäki, Anneli;Stenvock-Hult, Bettina;Simonsen, Nina
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Visuelle metoder i helsedialog og folkehelsearbeid - en aksjonsforskningstilnærming for å forbedre arbeidet i skolehelsetjenesten (2020)
Laholt, Hilde
Nurses’ experiences of ICU diaries following implementation of national recommendations for diaries in intensive care units: A quality improvement project (2020)
Holme, Anny Norlemann;Halvorsen, Kristin;Eskerud, Ragne;Lind, Ranveig;Storli, Sissel Lisa;Gjengedal, Eva;Moi, Asgjerd Litleré
Intensive & Critical Care Nursing
Practice Recommendations for End-of-Life Care in the Intensive Care Unit (2020)
Jensen, Hanne Irene;Halvorsen, Kristin;Jerpseth, Heidi;Fridh, Isabell;Lind, Ranveig
Critical Care Nurse (CCN)
The effects of a dialogue-based intervention to promote psychosocial well-being after stroke: a randomized controlled trial (2020)
Bragstad, Line Kildal;Hjelle, Ellen Gabrielsen ;Zucknick, Manuela;Sveen, Unni;Thommessen, Bente;Bronken, Berit Arnesveen;Martinsen, Randi;Kitzmüller, Gabriele;Mangset, Margrete;Kvigne, Kari Johanne;Hilari, Katerina;Lightbody, C. Elizabeth;Kirkevold, Marit
Clinical Rehabilitation
Conversations about health. Support for health conversations with people who have aphasia (2020)
Kitzmüller, Gabriele;Berg, Karianne;Haaland-Johansen, Line;Olenik, Dafna
Moisture associated skin damage (MASD) in intensive care patients: A Norwegian point-prevalence study (2020)
Johansen, Edda Aslaug;Lind, Ranveig;Sjøbø, Brit Ågot;Petosic, Antonija
Intensive & Critical Care Nursing
Mensen, rusisk kaviar og sårbarhet. (2020)
Punsvik, Johanne
Fremover
Visual methods in health dialogue and public health work An action research approach to improve school nurses' work with adolescents (2020)
Laholt, Hilde

Samtal om hälsa. Ett visuellt kommunikationsstöd för personer med afasi i samtal med personal inom hälso- och sjukvården (2020)
Kitzmüller, Gabriele;Berg, Karianne;Haaland-Johansen, Line;Olenik, Dafna
The meaning of dignity for older adults: A meta-synthesis (2020)
Clancy, Anne;Simonsen, Nina;Lind, Johanne;Liveng, Anne;Johannessen, Aud
Nursing Ethics
Løgstrup’s thinking: a contribution to ethics in physiotherapy (2020)
Sviland, Randi;Martinsen, Kari Marie;Nicholls, David A.
Physiotherapy Theory and Practice
Postoperativ sykepleie (2020)
Nygaard, Anne Mette;Gulbrandsen, Tove Anita
"Barnas egen samtalepartner" (2020)
Laholt, Hilde;Clancy, Anne;Fjelldal, Sunniva Solhaug
En svekket skolehelsetjeneste kan ramme særlig de mest sårbare elevene (2020)
Laholt, Hilde;Fjelldal, Sunniva Solhaug;Karlsen, Anne Gerd;Clancy, Anne
Sykepleien
Nullvisjon for ensomhet. Kronikk i Nordlys, Nord norsk debatt (2020)
Kitzmüller, Gabriele;Punsvik, Johanne
Eldrehelse i pandemi og mørketid (2020)
Bruun, May Britt
Information concerning ICU patients’ families in the handover— The clinicians’ «game of whispers»: A qualitative study (2020)
Nygaard, Anne Mette;Haugdahl, Hege Selnes;Brinchmann, Berit Støre;Lind, Ranveig
Journal of Clinical Nursing (JCN)
Nurses experiences of ethical responsibility: A hermeneutic phenomenological design (2020)
Tøllefsen, Annette;Olsen, Aid;Clancy, Anne
Nordic journal of nursing research
Puhetta terveydestä. Kuvatuki terveydenhuollon keskusteluihin. Avuksi henkilöille, joilla on afasia (2021)
Kitzmüller, Gabriele;Berg, Karianne;Haaland-Johansen, Line;Olenik, Dafna
Kronikk. Pårørende kan rammes hardt (2020)
Lind, Ranveig
Dagens medisin
"Optimizing school health services to promote mental health and well-being for siblings in families who have children with complex care needs" (2021)
Laholt, Hilde;Bergvoll, Lise-Marie;Clancy, Anne
Helsesykepleiere må kunne veilede om flerspråklighet (2021)
Fjelldal, Sunniva Solhaug;Laholt, Hilde;Clancy, Anne
Tidsskriftet sykepleien