Previous events

 

The following event was arranged in Norwegian. The information is thus in Norwegian only. 

 

Seminar: Global helse i nord 

Fredag 4. november 2016 inviterer Senter for arktisk og global helse til seminar om global helse i nord. Vi ønsker å kaste lys over arbeidet som skjer innen fagfeltet i Nord-Norge og samtidig markere at det snart er ett år siden UiT, UNN og Helse Nord RHF gikk sammen og opprettet Senter for arktisk og global helse.

Seminaret vil foregå i auditorium 3 i MH-bygget og varer fra klokka 09:00 til 12:30, og avsluttes med felles lunsj.

 

Tidspunkt

 

08:30 – 09:00

Registrering og kaffe.

09:00 – 09:20

Åpning av seminaret v/ SAG. Hva skjer innen global helse i Nord-Norge? Kort om SAG og om dagens presentasjoner.

09:20 – 09:40

Norwegian Forum for Global Health Research: Presentasjon om forumet og forskerskolen.

09:40 – 10:20

Evgeniya Sovershaeva (for Jon Øyvind Odland): UiT i Norge og verden - eksempler på gode og ikke fullt så vellykkede prosjekter.

10:20 – 10:40

Erik Eik Anda og Ingvild Nedberg: Fødselsregisteret i Georgia: fremtidig nytteverdi for Georgia og Norge.

10:40 – 11:00

Kaffepause (med kaffe og frukt)

11:00 – 11:20

Vegard Skogen: Erfaringer med fokus på infeksjoner gjennom helsesamarbeid med Nordvest-Russland gjennom 20 år.

11:20 – 11:40

Tore Gutteberg: Globale utfordringer i nord: hvordan globale epidemier har konsekvenser lokalt.

11:40 – 12:00

Bent-Martin Eliassen: Urfolkshelse i globalt perspektiv.

12:00 – 12:20

Torsten Risør fra Akademisk dugnad: Globale utfordringer i eget nabolag - hvordan kan akademia bidra med tanke på flyktningkrisen?

12:20 – 12:30

Kristine Andreassen: Ferskt UNN/UiT-prosjekt for helseutvikling i rurale Haiti: lærerike utfordringer i oppstartsfasen.

12:30 – 13:30

Avslutningslunsj (tapas i Lysgården)

 

 

 

 

 Ansvarlig for siden: Turid Austin Wæhler
Sist oppdatert: 15.12.2017 13:52

 

Skip to main content