Om Peter F. Hjort-seminaret

Hvem var Peter F. Hjort? 

Referansegruppen 

Sekretariatet 

Tidligere seminarer

I 2014 tok aktører i næringslivet, Tromsø kommune og UiT initiativ til å formalisere en ny møteplass for å styrke samarbeidet mellom landsdelens arbeids- og næringsliv og akademia. Utgangspunktet for initiativet var å skape en møteplass der næringsrettede problemstillinger kan drøftes på tvers av sektorer og bransjer, og der kunnskapsdeling, nettverksbygging og samarbeid kan legge grunnlaget for verdiskaping og innovasjon i og for landsdelen.

Opprinnelig ble møteplassen omtalt som Smart Link. I januar 2015 ble UiT gitt prosjektlederansvaret for initiativet, og navnet Peter F. Hjort ble gitt seminaret som var under planlegging. Peter F. Hjort var UiTs første rektor, og ved å knytte hans navn til seminaret trekkes linjen tilbake til selve grunnlaget for etableringen av universitetet - å utdanne landsdelens ungdom og å utvikle kunnskap om og for landsdelen.

Det første Peter F. Hjort-seminaret ble arrangert på UiT Campus Tromsø i mars 2015. Arrangementet ble på kort tid fulltegnet med deltakelse fra privat næringsliv, offentlig virksomhet og UiT. 80 virksomheter fra hele landsdelen var representert på arrangementet. På Peter F. Hjort-seminaret i 2016 var deltakelsen enda bredere, og programmet for seminaret mer omfattende. Tilbakemeldingene viser at initiativet til et styrket samarbeid ønskes velkommen både i arbeids- og næringsliv og i universitetets fagmiljøer.