Assosierte medlemmer

Pertice Moffitt, Dr/RN/Manager/Instructor, Health Research Programs
North Slave Research Centre , Yellowknife, NWT, Canada.

Mette Kjær, Forskningsleder Finnmarkssykehuset

Torben Wisborg, professor, Institutt for klinisk medisin, Helsefakultetet, UiT.

Benedicte Wærås, lektor , Institutt for helse og omsorgsfag, UiT, Hammerfest

Espen Kristiansen, universitetslektor,Institutt for helse og omsorgsfag, UiT, Hammerfest

Solveig Kristoffersen, lektor, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT, Hammerfest

Bente Nordby,dosent, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT, Tromsø