Assosierte medlemmer

Pertice Moffitt, Dr/RN/Manager/Instructor, Health Research Programs
North Slave Research Centre , Yellowknife, NWT, Canada.

Mette Kjær, Forskningsleder Finnmarkssykehuset

Torben Wisborg, professor, Institutt for klinisk medisin, Helsefakultetet, UiT.

Benedicte Wærås, lektor , Institutt for helse og omsorgsfag, UiT, Hammerfest

Espen Kristiansen, universitetslektor,Institutt for helse og omsorgsfag, UiT, Hammerfest

Linda Jensen, universitetslektor,Institutt for helse og omsorgsfag, UiT, Hammerfest

Solveig Kristoffersen, lektor, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT, Hammerfest

Linda Jansen,universitetslektor,Institutt for helse og omsorgsfag, UiT, Hammerfest

Per Gunnar Arnesen, lektor,Institutt for helse og omsorgsfag, UiT, Hammerfest

Ane Kokkvoll, barneoverlege,post-doc,Finnmarkssykehuset.

Bente Nordby,dosent, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT, Tromsø

Gunn Hågensen,Institutt for helse og omsorgsfag, UiT Hammerfest