Innledning

Kommunelege - vær nysgjerrig på lokalsamfunnet ditt!

 Moderne samfunnsmedisin handler om både helsetjenesteutvikling og det brede folkehelsearbeidet. Som kommunelege er du en viktig brobygger mellom helse- og omsorgstjenestene og det brede folkehelsearbeidet. Men husk: du trenger ikke skrive doktorgrad for å drive med forskning!

 Mange av vår tids helseutfordringer har en sterk sammenheng med vår livsstil og omgivelser. Her kan du som samfunnsmedisiner sikre at medisinsk kunnskap preger folkehelsearbeidet – og motsatt! Du skal som kommunelege klare å kombinere medisinens individfokus og folkehelsearbeidets populasjonsfokus. Kunnskap om lokale forhold er vel så viktig som kunnskapsoppdateringer fra Kunnskapssenteret eller folkehelseprofiler fra Folkehelsa!

 Spør deg: hva er de største utfordringene i din kommune – hvilke grupper er sårbare og trenger spesiell oppmerksomhet? Hvordan ser sykdomsbyrden ut? Spør deg også hvilke faktorer er det som styrker befolkningens helse, og som kan bidra til at befolkningen gjøres i stand til å ta vare på og bedre sin helse.

 Som lege i en kommunal samfunnsmedisinsk stilling kan du bidra til utvikling av ny kunnskap i din kommune gjennom å ta initiativ til små eller større prosjekter innen forskning eller utviklingsarbeid. Det er en rekke ordninger som kan hjelpe deg med dette. Du kan da utvikle din kompetanse som samfunnsmedisiner, samtidig som kommunen får et viktig bidrag i sitt arbeid med å utvikle gode tjenester og et godt folkehelsearbeid.

 NSDM ønsker å stimulere til praksisnær kommunal samfunnsmedisinsk forskning og fagutvikling, og har derfor samlet en del informasjon her som vi håper du kan finne nyttig.

 

MVH Dag-Helge Rønnevik

For fortsettelsen - klikk her