Interkommunal og regional samhandling

SENJALEGEN - Senjalegen er et eksempel på samhandling og samarbeid mellom flere kommuner når det gjelder helsetjenester. Høsten 2009 ble det formelt etablert et samarbeid mellom Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy som omfatter fastlegeordningen, allmennmedisinske offentlige legeoppgaver og samfunnsmedisinske oppgaver. Les mer om Senjalegen her.  En evalueringsrapport om prosjektet utført av forskere ved NSDM, forventes å være ferdig høsten 2015. Her vil man bl.a. se på utviklingen, stabilitet blant leger, pasientens vurdering og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

SAMARBEID OM ETTERBEHANDLING MELLOM KOMMUNER OG HELSEFORETAK - I Sør-Trøndelag har Røros og Holtålen kommuner samarbeidet med St.Olavs Hospital om å drive Enhet for kommunal etterbehandling og observasjon (EEO) ved Røros Sykehus. Erfaringen og samarbeidet så langt har vært positivt. Les mer her