Nettverk og tverrfaglig kompetanse

I EU-prosjektet Recruit and Retain ble følgende tiltak belyst:

UTVEKSLING AV UTDANNING OG NETTVERKSSAMARBEID -  Ultralyd som verktøy er godt egnet for allmenmedisin i distrikt. Samtidig er det i Skandinavia få eller ingen passende utdanning på området. I Skottland har man utviklet et pilotprogram som oppfyller våre legers standardkrav. Dette er et eksempel på mange potensielle utvekslingsprogram som kan styrke distriktsmedisinen.Les mere om tiltaket her.

 

ROTASJONSORDNING - Tilførsel av vikarspesialister på kvartalsturnus i distriktene i Grønland har vist seg å gi gode resultater. På den ene siden deler spesialistene sin kunnskap og kompetanse med sine distriktskolleger samtidig som de får kunnskap om utfordringer i distriktsstrøk. Les nærmere her.