Stabiliseringstiltak

Hvilke tiltak kan ha nytteverdi i forhold til å beholde tilflyttet helsepersonell i distriktene?5 VIKTIGE FAKTORER - I følge en undersøkelse av 1100 svenske leger utført av Distriktsläkarforeningen er følgende faktorer i rangorden viktigst: 1) Bra arbeidskamerater 2) God bemanning 3) Delaktighet i beslutninger 4) Tilstrekkelig med administrativ tid og 5) Muligheter for kompetanseutvikling. Les mer på NSDM her.

TILFLYTTINGSKONSULENT - opprettelse av en stilling som kontaktperson for alle potensielle og nye ansatte i offenlig sektor. Denne personen kan tilby informasjon og veiledning til nye ansatte for at de bedre skal finne seg til rette sosialt og faglig. Konsulenten vil også kunne fungere som rådgiver for arbeidsgivere under hele ansettelsesprosessen. Les mere om tiltaket her. 

 BRUK AV TELEROBOTER - Ved hjelp av fjernstyrt teknologi som eksempelvis teleroboter, kan man skape et virtuelt miljø der en spesialist kan kommunisere med et bestemt distriktssted, som om han eller henne faktisk er til stede. Teknologien kan bidra til å opprettholde sentrale helsetjenester i distriktsområder og øke kvaliteten på pasientbehandling.Les mere om dette her.

TVERRFAGLIG RURAL GRUPPE - En sammensatt gruppe av helsepersonell har som formål å øke innflytelsen og påvirke beslutningsprosessene for den enkelte helsearbeider på sin arbeidsplass gjennom et kreativt forum som møtes to ganger i året. Les mer om tiltaket her. 

FADDERORDNING - Opprettelse av en fadderordning eller en sosial gruppe som organiserer og arrangerer tilstelninger beregnet for nyansatte og deres familier, er eksempel på et godt støttetiltak. Les mer om ordningen her