Faglig utvikling og støtte

Et av de viktigste argumentene for å ønske seg bort fra distriktet har vært behovet for å kunne utvikle seg faglig. Det er derfor viktig å legge til rette for gode og spennende arbeidsplasser slik at ansatte trives og blir værende. Samtidig har distriktene selv et behov for å sikre at helsepersonell har den nødvendige kompetansen som etterspørres.

Det er utviklet opplæringsprogrammer for å å øke kompetansen og sikre faglig støtte. Nedenfor er eksempler på konkrete tiltak som er iverksatt ( hentet fra EU-prosjektet Recruit and Retain):

VIDEREUTDANNING FOR HJEMMEHJELPSPERSONELL - et modulprogram hvor man gir en gruppe av hjemmehjelpspersonell seks måneders deltidsopplæring. Med supplert kunnskap og økt kompetanse håper man å beholde eksisterende personell og samtidig gi incentiver til personer med faglige ambisjoner som velger å gå inn i hjemmetjenesten i distriktet. Les mer om programmet her

 KARRIEREPLANLEGGER - et verktøy som gir oversikt over karrieremuligheter og karriereutvikling i helse-og sosialsektoren, hva som trengs av kvalifikasjoner og hvordan man kan tilegne dem. Les mer om verktøyet her.

 PROBLEMBASERT SCENARIOLÆRING - pilotprosjekt med fokus på opplæring og håndtering av ulike scenarioer som kan oppstå i en nødsituasjon i førstelinjetjenesten. I tillegg til styrket individuell kompetanse, viste resultatene fra prosjektet at det bidro til å utvikle samarbeidet og forholdet mellom ambulanse,- akutt- og primærhelsetjenesten. Les mer om prosjektet her