Markedsføring

REKLAMEFILMER - Fokuserer på hvorfor helsepersonell  har valgt å arbeide i distriktsstrøk og hva som motiverer dem til å bli. Målet er å markedsføre distriktene og vise hva slags jobbmuligheter som finnes. Mere info her

INTRODUKSJON OG VEILEDNING - Å gi nyutdannede studenter og leger tilbud om arbeid med distriktshelsetjenester og veiledning i et kortere tidsrom, kan vise seg å være et svært nyttig rekrutteringstiltakLes mer om dette her.  

PRESENTASJON FOR TURNUSLEGER -  Intervjuer av allmennleger, hvordan det er å jobbe i periferien ,hva som påvirket deres valg, karrieremuligheter og sosiale tilbudNærmere info her.

REKLAMEKAMPANJER - plakater, annonser og korte rekrutteringsfilmer der budskap og fokus er rettet på ansatte og arbeidsplassen - stolthet over egen arbeidsplass og ønsket om å tiltrekke spesiell kompetanse og personer med evne til å håndtere faglige og personlige utfordringer. Nærmere info her.

INFORMASJONSHEFTE   - Gir verdifull informasjon om hvordan det er å arbeide og bo i et distrikt for nykommere eller for de som vurderer å flytte dit. Nærmere info her.

 

STILLINGSANNONSEKURS - kurs for ledere som har ansvar for rekruttering og ansetting av nye medarbeidere, og som har til hensikt å lære enklere og mer effektiv måte å skrive gode stillingsannonser på. Les mere her

 

ÅRSHJUL - koordinering og planlegging av faste årlige rekrutteringsaktiviteter, eksempelvis deltakelse på studentmesser, jobbmesser og andre rekrutteringsarenaer. Evaluering en til to ganger i året og vurdering av nye arenaer. Les mer om tiltaket her

REKRUTTERINGSKONSULENT - En sentral kontaktinstans i en organisasjon som vil ha et fokusområde på å utvikle og implementere strategier for å rekruttere og beholde.  Vedkommende har spesialkompetanse på hvilke utfordringer og muligheter som finnes i distriktsstrøk, og er i stand til å oppsøke og bygge nettverk med andre helseinstitusjoner. Les mer om stillingen her.

 BONUSORDNING SIGN- ON FEE - for å få de ansatte aktivt engasjert i å rekruttere nye kollegaer til sin enhet eller avdeling, er det tatt i bruk en bonusordning som både belønner de som aktivt rekrutterer, og de som er blitt rekruttert. Den nyrekrutterte vil i tillegg få en stabiliseringsbonus etter 18 måneders virke. Les mer om ordningen her. 

FORBEDRET BREDBÅNDSTILGANG - Et viktig tiltak for å kunne tiltrekke seg medisinsk personell i distriktene er at myndighetene bevilger midler som sørger for tilfredsstillende utbedring av bredbåndsnettet. Et tilfredsstillende høykvalitets-internett vil være viktig både i jobbsammenheng og privat. Les mere om dette her.

OPPLÆRINGSPROGRAM I AKUTTMEDISIN - hensikten med programmet er å gi førsteklasses klinisk opplæring og kompetanseheving innen akuttmedisin til høyt kvalifisert personell. Ved siden av å lokke til seg spesialister, vil det også være en strategi for videreutdanningsstilling på et ruralt lokalsykehus. Les mer om programmet her.

VITENSKAPELIG PROSJEKTDATABASE - For å øke rekrutteringen av helsepersonell til distriktene, er det viktig å synliggjøre det forskningsarbeidet som er blitt utført i distriktene. Gjennom en samling og presentasjon av ulike emner, søker man å oppnå en større forståelse og interesse for ruralt helsearbeid. Les mere om databasen her.

PARREKRUTTERING - Med et webkart-verktøy er det mulig for par å søke på jobber innenfor et gitt geografisk område ved bruk av forskjellige søkekriterier. Les mer om webverktøyet her

FAMILIEREKRUTTERING - Flytting til et ruralt område har minst like stor betydning fro familien som for den enkelte helsearbeider. Det er derfor viktig å få tilstrekkelig informasjon om hvordan det oppleves for andre familier å bo i distriktet. Medieelever i Sverige har intervjuet familier og laget flere filmer om livet i distrikt. Mer om prosjektet her.

WEBSIDE - Gjennom en nettside med utvidet funksjonalitet, ønsker man å tiltrekke seg potensielle arbeidssøkere. Informasjonen er lokalt tilpasset, med kartfunksjon, informasjon om kulturliv, fritid, hvordan det er å bo og arbeide i distriktsstrøk og tilgang til jobbmuligheter. Les mere om websiden her


EKSEMPLER PÅ MARKEDSFØRINGSVERKTØY: 
(hentet fra rekrutteringsprosjektet Recruit and Retain, som er et samarbeidsprosjekt mellom Norge og 7 andre land - les mere på www.recruitandretain.eu )