Preferanser

ATTRAKTIV OG TRYGG JOBB - Undersøkelser viser at det er viktig å legge til rette for trygge og spennende arbeidsplasser som gir rom for faglig utvikling og et stor grad av ansvar. Arbeidsoppgavene bør være tilfredsstillende, tilrettelagt for godt teamarbeid og inneha en god balanse mellom jobb og fritid.

GODER - Lønn, fleksibel arbeidstid og arbeidsgivers omdømme er eksempler på goder som potensielle arbeidstakere legger større vekt på jo eldre man blir. Arbeidspress, vakter, utfordring i forhold til familie/fritid og usikkerhet rundt dette med økonomi har ofte negativ innvirkning på rekruttering. Se eksempel fra NSDM-artikkel her.

FRITID OG REKREASJON - Fritid og sosiale aktiviteter blir mere betydningsfullt med alderen. I tillegg vektlegges dette aspektet i større grad dersom man jobber heltid enn deltid.  

Det er gjort undersøkelser på hva leger og annet helsepersonell tenker er viktig for å velge jobb ruralt og bli der. En undersøkelse fra Sogn og Fjordane og en fra Finnmark. Les nærmere her