Tilhørighet

 

Forskning har vist at helsepersonell med distriktsbakgrunn ender ofte opp med å søke jobber i distriktet. Det har også betydning at man føler seg som en del av lokalsamfunnet, og at dette er stigende med alderen. Samarbeid for å bedre lokalsamfunnet øker dersom man jobber i distriktet. Tilhørigheten øker også dersom vedkommende er i parforhold. 

Leger etablerer seg ofte der de er vokst opp - som laksen som vandrer tilbake der den ble klekket ut. Dette kalles gjerne ofte for Lakseeffekten.