Spesialisering og praksis

ØKE ANTALLET SPESIALISTLEGER TIL DISTRIKTENE - På Island har man utviklet et program -Distriktshelsetjenesteprogrammet - hvor unge leger får tilbud om deltakelse i studiestillinger i distriktsstrøk med jevnlig gruppeveiledning fra mentorer fra Akureyri sykehus og Akureyri legesenter. Samarbeidet har vist seg å gi utmerket opplæring. Les mer om programmet her. 

TURNUSTJENESTEN - Turnustjenesten er en praktisk innføring i legeyrket etter medisinstudiene, og har som hovedformål å fungere som en faglig kvalifisering av nyutdannede leger. Tjenesten varer i 18 måneder, fordelt på 1 år i spesialisthelsetjenesten og 6 måneder i kommunehelsetjenesten. Ordningen ble endret ved forskrift i 2013, og medfører blant annet at de i alt 950 årlige turnusplassene skal fordeles etter søknad og ikke ved loddtrekning som tidligere. Les mer om endringene og hvilke problemstillinger som reiser seg i kjølvannet av dette. 

ØKT KOMPETANSEKRAV TIL LEGEVAKTSLEGER JFR. NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT - I den nye akuttforskriften fra HOD i mars 2015 skjerpes kravene til leger i legevakt. Leger som skal ha vakt alene må i praksis være godkjent allmenlege med tre års veiledet tjeneste eller være spesialist i allmennmedisin. Allmennlegeforeningen tror de skjerpede kravene  kan skape utfordringer med tanke på rekruttering. Les mere her.  

STUDENTER VIL HA UNDERVISNING AV GENERALISTER - Medisinerutdanningen er i dag preget av spesialister som mye underviser i det de selv finner mest spennende. Dette må endres til at studentene får lære om de vanligste sykdommene, at utdanningen tar utgangspunkt i pasienten og ikke diagnose. Dette mener Even Holth Rustad,  leder av Norsk medisinerstudentforening. Les mere her.