Desentralisert utdannelse

DESENTRALISERT UTDANNELSE AV SYKEPLEIERE - Etter 20 år med desentralisert sykepleierutdanning i regi av UiT, viser en spørreundersøkelse at 87,5% av sykepleiere med rural bakgrunn havnet i jobb i distriktet, ble værende der og 85% jobber fortsatt ruralt. Over halvparten av sykepleiere tok dessuten etterutdanning i distriktene. 

DESENTRALISERT UTDANNELSE AV LEGER - Legestudenter ved University of Western Australia som velger et år med desentralisert distriktsmedisin, har en større sannsynlighet for å velge en rural jobb etter studiene.

Desentralisert utdanning lønner seg for distriktene og bidrar til ny verdiskapning jfr. artikkel av Stensland, Brandstorp og Abelsen i BT 28.12.15. Les artikkelen her.

VIDEREUTDANNINGSPROGRAM FOR AKADEMIKERE - I Skottland har et Rural Fellowship Program dannet grunnlaget for et distriktsrettet videreutdanningsprogram. Datagrunnlaget er knyttet til demografi, kostnader, stabilitet og holdninger til å arbeide i distriktsstrøk. 

 

AKADEMISK MASTERSTUDIUM - I Irland har man utviklet et to-års godkjent kurs i Audiologi ( en utdanning som ikke fantes fra før hverken i Irland eller Nord-Irland). Dette åpner opp for studentutveksling og en plattform for kontinuerlig faglig utvikling.