Forskning og Fagutvikling

GUIDE TIL KOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINSK FORSKNING OG FAGUTVIKLING
Innledning
Del 1: Samfunnsmedisinsk forskning i kommunene
Del 2: Oversikt aktuelle stipendordninger

Del 3: Praktiske tips til samfunnsmedisinere som ønsker å starte forskning i en kommune
Del 4: Tips til litteratur og inspirasjon
Del 5: Oppsummering

16.1.17: TARMBAKTERIERS BETYDNING FOR FOLKEHELSEN -ET SPENNENDE EKSPERIMENT 
Kommuneoverlege Frank Hilpüsch på Bjarkøy har i flere år forsket på behandling av pasienter med irritabel tarm og tarmbakterier. Behandling med avføring fra friske mennesker opp i tarmen har vist lovende resultater så langt. Les mere her i følgende NSDM-artikkel.

HVOR BLE DET AV TROMSØLEGENE? - En forskerartikkel av Aaraas, Halvorsen og Aasland viser at 51% av utdannede leger ved Medisinerstudiet ved UiT 1979-2012 jobber i dag i Nord-Norge, og at trenden er økende med de siste avgangskullene. Alle kull har valgt allmennpraksis oftere enn i resten av landet. Utdrag av artikkel (engelsk) her.

MEDISINSK E-BOK  - WONCAs Rural medical Education Guidebook er en imponerende e-bok med 74 bidragsytere fra hele verden. Den tilbyer idèer,ressurser og erfaringer ved implementering av distriktsmedisinsk utdannelse. 

MOTVIRKE ANGST FOR DET RURALE - En ny tyrkisk undersøkelse viser at halvparten av studenter oppgir engstelse som en grunn til å ikke å ønske å jobbe i distrikt. En dags eksponering reduserte andelen med angst med 15%. De med rural bakgrunn oppga mindre engstelse for å jobbe ruralt. Les mer om undersøkelsen her (engelsk)

FORSKNINGSNETTVERK I ALLMENNMEDISIN - Det foreslås i en rapport å opprette et nasjonalt forskningsnettverk for å møte de kommende utfordringer når det gjelder utvikling av kunnskap for primærhelsetjenesten etter modelll fra Skottland. Dette vil gi forskningen et løft både hva gjelder omfang, kvalitet og klinisk relevans. Les mer om dette i NSDM-artikkel.

FIRE PREMISSER FOR PRIMÆRHELSETJENESTEN - Forsker Barbare Starfield påpeker at en god primærhelsetjeneste forutsetter at: 1) folk må vite at de kan oppsøke fastlegen ved nye sykdomstilfeller, 2) det må fokuseres på person framfor diagnose 3), skape en forståelse av hva som bør være  primærhelsetjenestens oppgaver og 4) gjennomgående omsorg ved å fokusere på helserisikoen ved unødvendig spesialistbehandling. Les mere her.