Organisering og samhandling

Her presenteres eksempler på ulike typer organisering, samhandling og nettverksbygging lokalt, nasjonalt og internasjonalt i form av bl.a. utvekslingsprogram, tverrfaglig kompetansebygging, samlokalisering av tjenester lokalt og interkommunalt samarbeid. 

Kommunal organisering og tjenestetilbud

Interkommunal og regional samhandling

Nettverk og tverrfaglig kompetanse

Internasjonale idéer og impulser

Nyttige nettsider, blogger, linker etc.