Organisering og samhandling

Her presenteres eksempler på ulike typer organisering, samhandling og nettverksbygging lokalt, nasjonalt og internasjonalt i form av bl.a. utvekslingsprogram, tverrfaglig kompetansebygging, samlokalisering av tjenester lokalt og interkommunalt samarbeid. Ansvarlig for siden: Frank Remman
Sist oppdatert: 16.01.2017 14:36