Stabilisering og støtte

Fasen der leger og annet helsepersonell enten er etablert eller i ferd med å etablere seg i nye stillinger i distriktet er viktig. Hvilke tiltak og strategier kan være fruktbart å se nærmere på i forhold til å få disse gruppene til å bli værende i sine rurale stillinger, og hvilke forslag til støtteordninger kan vise seg å være mest effektiv? Ansvarlig for siden: Frank Remman
Sist oppdatert: 16.01.2017 14:36
Skip to main content