Rekruttering og markedsføring

Hvilke typer av strategier og tiltak tas i bruk for å rekruttere helsepersonell til rurale strøk? Vi ser nærmere på ulike typer markedsføringsverktøy og på faktorer som helsepersonell selv mener er viktige forutsetninger for å bo og jobbe i distrikt. 

Tilhørighet

Preferanser

Virkemidler

Markedsføring