Rekruttering og markedsføring

Hvilke typer av strategier og tiltak tas i bruk for å rekruttere helsepersonell til rurale strøk? Vi ser nærmere på ulike typer markedsføringsverktøy og på faktorer som helsepersonell selv mener er viktige forutsetninger for å bo og jobbe i distrikt. Ansvarlig for siden: Frank Remman
Sist oppdatert: 16.01.2017 14:36