Kompetanseutvikling

Lokal kompetansebygging og utdanning regner som et av de viktigste virkemidlene for å rekruttere og stabilisere fagfolk. Under presenteres ulike studiemodeller, desentralisert utdannelse, praksis, spesialisering, videreutdanning og fagutvikling.  

Studiemodeller

Desentralisert utdannelse

Spesialisering og praksis

Forskning og fagutvikling