Kompetanseutvikling

Lokal kompetansebygging og utdanning regner som et av de viktigste virkemidlene for å rekruttere og stabilisere fagfolk. Under presenteres ulike studiemodeller, desentralisert utdannelse, praksis, spesialisering, videreutdanning og fagutvikling.  Ansvarlig for siden: Frank Remman
Sist oppdatert: 07.08.2017 13:23