Språkressursar

Giellatekno har, i samarbeid med andre forskingsmiljø, laga program for analyse, ordretting, språklæring, og interaktive ordbøker for ei lang rekke språk.