Studietilbud

 

HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene 

Emne 10 studiepoeng

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende treårig utdanning i helse – eller sosialfag. Praksiserfaring kan i særskilte tilfeller erstatte formell utdanning, dette vurderes individuelt etter søknad.

Søknadsfrist

Høst: 1.juni

Vår: 1.desember

For å søke: søknadsweb

 

Kort beskrivelse av studiet

Studiet er et tilbud for å imøtekomme nasjonale krav om å styrke veiledningskompetansen i helsevitenskapelige utdanninger (praksisstudier). Emnet gir 10 stuoepoeng på masternivå og er et halvårs studietilbud som tilbys hvert semester (høst/vår).

Emnet belyser veiledningens teoretiske grunnlag, prinsipper og forutsetninger, samt metoder og verktøy for veiledning i praksis. Gjennom ferdighetstrening og refleksjon rundt egne erfaringer vil studenten utvikle  sin kompetanse og rolle som veileder. Kommunikasjonsferdigheter, relasjonskunnskap og etisk innsikt står sentralt.

Studiet er strukturert med et digitalt læringsinnhold og fysiske møter ved studiesamlinger. Alle læringsressurser er digitale og samlingene benyttes i hovedsak til ferdighetstrening og kritisk refleksjon. Studenten kan, forutsatt et minimum antall deltakere, delta på studiesamlinger i enten Nordland, Troms eller Finnmark. Datoer og stedsangivelser vil publiseres etter søknadsfristens utløp, basert på søkernes geografiske tilhørighet.

HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene - 10 stp          

 

Studiesamlinger høst 2018

Første studiesamling: 12.september

Andre studiesamling: 13.november

Eksamen: Uke 50

Studiestart, studiesamlinger og eksamen vår 2019

Studiestart (oppstart i Canvas): 9. januar

Første studiesamling: en dag i uke 6

Andre studiesamling: en dag i uke 15

Eksamen i uke 22 eller 23

 

Vil du styrke din veiledningskompetanse? from UiT Helsefak on Vimeo.

 


HEL-6340 Tverrprofesjonell samarbeidslæring, perspektiver på teori og praksis i helse- og sosialfag

Emne 10 studiepoeng

I det du har valgt å følge dette kurset, har du valgt å se fremover og skaffe deg de ferdighetene som trengs for fremtidig utdanning, arbeid og/eller forskning i helse og sosiale tjenester. Vi ønsker deg velkommen som student – og til å utvide din kunnskap om TPS sammen med oss og de andre studentene.

 

Forventet opptak 2019

Informasjon om søknadsfrist kommer

 

Kort beskrivelse av studiet

Studieemnet er et resultat av et interprofesjonelt samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitetet i Norge og Linköpings Universitet (LiU) i Sverige. Emnet er organisert for å imøtekomme studenter både på masternivå og på PhD-nivå, og for å fremme samarbeid mellom studentene på tvers av kursene. Avhengig av hvilket kurs du er tatt opp til, vil du arbeide med ulike læringsutbytter, oppgaver og innleveringer. Studieemnet er strukturert med digitalt læringsinnhold i Canvas; Ph.d.-kurset består av modulene 1-3 og Master- kurset består av modulene 1-4.

Læringsmål, kurskrav og vurdering

Master kurs (UiT): Understanding inter professional education, learning and practice in health care and welfare/social care, HEL-6340,10 credits

PhD kurs (LiU): Research Perspectives on Interprofessional Education, Learning and Collaboration within Practices of Health Care and Social Services, 5 credits 

 

 

 

 Ansvarlig for siden: Tove-Beate Engum
Sist oppdatert: 08.10.2018 15:49

 

 

Kontaktpersoner:

HEL-6331

Siri Skommesvik

Emneansvarlig

siri.skommesvik@uit.no

Tlf. 776 44629

Bjørn Torsteinsen

Studiekonsulent  HEL-6331

b.torsteinsen@uit.no

Tlf. 770 58129


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

HEL-6340


UiT Norges arktiske universitet:

Nanna Hauksdottir

Linkøpings Universitet (LiU):

Johanna Dahlberg

Madeleine Abrandt Dahlgren