Studietilbud

Veiledningskompetanse for helse -og sosialvitenskapelige utdanninger og helsetjenestene, HEL-6331 og HEL- 6332.

Kompetanse i praksisveiledning, HEL-6333.  

 

Emner 10 studiepoeng

 

 

 

HEL-6331 og HEL-6332 er emner på masternivå og innholdsmessig identiske, forskjellen er varigheten: HEL-6331 går over ett semester, HEL-6332 går over to semestre. HEL-6333 er emne på bachelornivå og går over ett semester. 

HEL-6331 med opptak høst og vår. HEL-6332 og HEL-6333 med opptak vår 2021.

Søknadsfrist

Høst: 1.juni

Vår: 1.desember

 

For søkere vår 2021; vær oppmerksom på at alle emnene ligger i søknadsweben. Sjekk at emnekoden er riktig når du søker; enten HEL-6331 eller HEL-6332 (MA) eller HEL-6333 (BA).  

For å søke: For å søke HEL-6333 kan du gå inn i søknadsweben eller direkte til emnet i lenken nedenfor. For å søke HEL-6331 eller HEL-6332 (EVU-emner) gå direkte inn i lenkene til EVUweben nedenfor (ikke søknadsweb).

søknadsweb

Lenker direkte til emnene utlyst i EVUweben finner du her:

HEL-6331

HEL-6332

HEL-6333

 

 

Opptakskrav

HEL-6331 og HEL-6332: Bachelorgrad eller tilsvarende treårig utdanning i helse – eller sosialfag. Praksiserfaring kan i særskilte tilfeller erstatte formell utdanning, dette vurderes individuelt etter søknad.

HEL-6333: Vitnemål VGS eller realkompetansevurdering.

 

Kort beskrivelse av studiene

Emnene belyser veiledningens teoretiske grunnlag, prinsipper og forutsetninger, samt metoder og verktøy for veiledning i praksis. Gjennom ferdighetstrening og refleksjon rundt egne erfaringer vil studenten utvikle sin kompetanse og rolle som veileder.

Studiene er strukturerte med et digitalt læringsinnhold og fysiske møter ved studiesamlinger. Alle læringsressurser er digitale og samlingene benyttes i hovedsak til ferdighetstrening og kritisk refleksjon. Studenten kan, forutsatt et minimum antall deltakere, delta på studiesamlinger i enten Nordland, Troms eller Finnmark. Datoer og stedsangivelser vil publiseres etter søknadsfristens utløp, basert på søkernes geografiske tilhørighet.

 

Emnebeskrivelse 2021 vår:

HEL-6331:
https://uit.no/utdanning/emner/emne/697501/hel-6331 

HEL-6332:
https://uit.no/utdanning/emner/emne/677358/hel-6332

HEL-6333:
https://uit.no/utdanning/emner/emne/697500/hel-6333

 

 

 

Vil du styrke din veiledningskompetanse? from UiT Helsefak on Vimeo.

 


 

 

 

Kontaktpersoner HEL-6331 / HEL-6332: 


Siri Skommesvik

Emneansvarlig

siri.skommesvik@uit.no

Tlf. 776 44629

 

Bjørn Torsteinsen

Studiekonsulent

studie-hf-iho@hjelp.uit.no

Tlf. 770 58129