Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene

Emne 10 studiepoeng

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende

 

Søknadsfrist

Høst 2018: 01.06.2018

For å søke: søknadsweb

 

Kort beskrivelse av studiet

Studiet er et tilbud for å imøtekomme nasjonale krav om å styrke veiledningskompetansen i helsevitenskapelige utdanninger (praksisstudier). Emnet gir 10 stuoepoeng på masternivå og er et halvårs studietilbud som tilbys hvert semester (høst/vår).

Emnet belyser veiledningens teoretiske grunnlag, prinsipper og forutsetninger, samt metoder og verktøy for veiledning i praksis. Gjennom ferdighetstrening og refleksjon rundt egne erfaringer vil studenten utvikle  sin kompetanse og rolle som veileder. Kommunikasjonsferdigheter, relasjonskunnskap og etisk innsikt står sentralt.

Studiet er strukturert med et digitalt læringsinnhold og fysiske møter ved studiesamlinger. Alle læringsressurser er digitale og samlingene benyttes i hovedsak til ferdighetstrening og kritisk refleksjon. Studenten kan, forutsatt et minimum antall deltakere, delta på studiesamlinger i enten Nordland, Troms eller Finnmark. Datoer og stedsangivelser vil publiseres etter søknadsfristens utløp, basert på søkernes geografiske tilhørighet.

HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenester - 10 stp

 

Studiesamlinger høst 2018: (nærmere datoangivelse kommer)

Første studiesamling

Uke 37

 Andre studiesamling

Uke 46

Tredje studiesamling/eksamen

Uke 50

 

 

 


 Ansvarlig for siden: Tove-Beate Engum
Sist oppdatert: 10.08.2018 09:55

 

Kontaktpersoner:

Siri Skommesvik

Emneansvarlig

siri.skommesvik@uit.no

Tlf. 776 44629

Bjørn Torsteinsen

Studiekonsulent

b.torsteinsen@uit.no

Tlf. 770 58129


 


Skip to main content