uit.no/enhet/helped og vår nye forskergruppeside https://uit.no/research/helped (Under utvikling).


" /> uit.no/enhet/helped og vår nye forskergruppeside https://uit.no/research/helped (Under utvikling).


" />

Studietilbud

Veiledningskompetanse for helse -og sosialvitenskapelige utdanninger og helsetjenestene, HEL-6331.  

Emner 10 studiepoeng

 

Søknadsfrister:

Høst: 1.juni

Vår: 1.desember 

 

2022 vår gjennomføres HEL-6331. Søknadsfristen er 1. desember 2021

For å søke: For å søke HEL-6331 kan du gå inn i søknadsweben.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende treårig utdanning i helse – eller sosialfag. Praksiserfaring kan i særskilte tilfeller erstatte formell utdanning, dette vurderes individuelt etter søknad.

 

Kort beskrivelse av studiet

Emnet belyser veiledningens teoretiske grunnlag, prinsipper og forutsetninger, samt metoder og verktøy for veiledning i praksis. Gjennom ferdighetstrening og refleksjon rundt egne erfaringer vil studenten utvikle sin kompetanse og rolle som veileder.

Studiet er strukturerte med et digitalt læringsinnhold og fysiske møter ved studiesamlinger. Alle læringsressurser er digitale og samlingene benyttes i hovedsak til ferdighetstrening og kritisk refleksjon. Studenten kan, forutsatt et minimum antall deltakere, delta på studiesamlinger i enten Nordland, Troms eller Finnmark. Datoer og stedsangivelser vil publiseres etter søknadsfristens utløp, basert på søkernes geografiske tilhørighet.

Emnebeskrivelse 2022 vår:

 HEL-6331: https://uit.no/utdanning/emner/emne/744488/hel-6331

Vil du styrke din veiledningskompetanse? from UiT Helsefak on Vimeo.

 


Kontaktpersoner HEL-6331 / HEL-6332: 


Siri Skommesvik

Emneansvarlig

siri.skommesvik@uit.no

Tlf. 776 44629

 

Bjørn Torsteinsen

Studiekonsulent

studie-hf-iho@hjelp.uit.no

Tlf. 770 58129