Hva kan du gjøre?

Vektreduksjon

Overvekt øker risikoen for blodpropp. Selv om ingen studier direkte har sett på om vektreduksjon reduserer forekomsten av blodpropp, vil et 5 – 10 % vekttap hos pasienter med fedme gi en betydelig generell helsegevinst.  

 

Vær aktiv

Immobilisering øker risikoen for blodpropp. Tidlig mobilisering ved sykehus- og institusjonsopphold, samt det å reise seg opp og bevege seg under flyreiser kan være forebyggende.

 

Kjenn din familiehistorie

Dersom noen av dine førstegradsslekninger (søsken og foreldre) har hatt blodpropp, kan du ha høyere risiko for å få dette selv. Du bør kjenne til symptomer på
blodpropp i ben og lunge, og også informere legen din om din familiehistorie,
særlig om du skal bruke p-piller, blir gravid eller skal starte
hormonbehandling.

 

Kompresjonsstrømper

Dersom du har en eller flere kjente risikofaktorer for blodpropp, bør du bruke kompresjonsstrømper (støttestrømper) på reiser over 6 timer.

Snakk med legen din

Dersom du har spørsmål eller bekymringer rundt din risiko for blodpropp, bør du kontakte fastlegen din for rådgivning.