Om TREC

Gjennom fremragende og verdensledende forskning vil vi redusere forekomsten og sykdomsbyrden av venøs blodpropp

 

 

Venøs blodpropp er en vanlig og farlig sykdom. I Norge rammes en person av venøs blodpropp hver time, mens en person dør av en blodpropp-relatert årsak hver 4.time. Inntil halvparten av alle som får blodpropp i beina blir i ettertid plaget med smerter og hevelse som følge av dårligere sirkulasjon. Samtidig påfører sykdommen samfunnet store kostnader til behandling og bortfall av inntekter fordi noen faller ut av arbeidslivet

Vårt forskningsfokus

Venøs blodpropp er en vanlig sykdom med uklar og komplisert sykdomsutvikling hvor risikofaktorene bare er delvis kjent.

Tidligere forskning har avslørt en del risikofaktorer som kan føre til blodpropp. Men det er flere faktorer som ennå ikke er identifisert, og det mangler også tilstrekkelig kunnskap om hvordan de kjente faktorene virker sammen.

Vi kombinerer laboratorieforskning, pasientorientert forskning og populasjonsbasert forskning for å avsløre nye risikofaktorer og mekanismer for dannelsen av blodpropp. Målet er at forskningen vår skal bidra til bedre og mer målrettet forebygging og behandling av sykdommen.

Befolkningsundersøkelser som Tromsøundersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og tilsvarende undersøkelser fra Danmark og Nederland, er sammen med avanserte laboratoriestudier grunnsteinene i vårt forskningsarbeid.

 

Organisering

TREC er en translasjonsmedisinsk forskningsgruppe ledet av Professor John-Bjarne Hansen,  forankret ved Institutt for klinisk medisin ved det Helsevitenskapelige fakultet. Gruppens forskningsaktivitet foregår på tvers av flere fagområder (medisinsk biologi, klinikk, og epidemiologi) og institusjoner.

TREC har også et tett samarbeid med forskningsmiljø ved andre universitet og sykehus både i Norge og internasjonalt.

TREC var finansiert av Stiftelsen K.G. Jebsen fra 2014-2020. Senteret er det første K.G. Jebsen senter for medisinsk forskning etablert i Nord-Norge.