Om K. G. Jebsen TREC

Gjennom fremragende og verdensledende forskning vil vi redusere forekomsten og sykdomsbyrden av venøs blodpropp

Venøs blodpropp er en vanlig og farlig sykdom. I Norge rammes en person av venøs blodpropp hver time, mens en person dør av en blodpropp-relatert årsak hver 4.time. Inntil halvparten av alle som får blodpropp i beina blir i ettertid plaget med smerter og hevelse som følge av dårligere sirkulasjon. Samtidig påfører sykdommen samfunnet store kostnader til behandling og bortfall av inntekter fordi noen faller ut av arbeidslivet

Vårt forskningsfokus

Venøs blodpropp er en vanlig sykdom med uklar og komplisert sykdomsutvikling hvor risikofaktorene bare er delvis kjent.

Tidligere forskning har avslørt en del risikofaktorer som kan føre til blodpropp. Men det er flere faktorer som ennå ikke er identifisert, og det mangler også tilstrekkelig kunnskap om hvordan de kjente faktorene virker sammen.

Vi kombinerer laboratorieforskning, pasientorientert forskning og populasjonsbasert forskning for å avsløre nye risikofaktorer og mekanismer for dannelsen av blodpropp. Målet er at forskningen vår skal bidra til bedre og mer målrettet forebygging og behandling av sykdommen.

Befolkningsundersøkelser som Tromsøundersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og tilsvarende undersøkelser fra Danmark og Nederland, er sammen med avanserte laboratoriestudier grunnsteinene i vårt forskningsarbeid.

Organisering

TREC er et translasjonsmedisinsk senter ledet av Professor John-Bjarne Hansen, og består av tre integrerte forskergrupper.

TREC-Lab ledes av førsteamanuensis Lynn Butler og fokuserer på laboratorieforskning.

TREC Clinic ledes av professor Jacob Odeberg og fokuserer på pasientorientert forskning.

TREC-Epi ledes av professor Sigrid Brækkan og fokuserer på populasjonsbasert epidemiologisk forskning.

TREC er forankret ved Institutt for klinisk kedisin ved det Helsevitenskapelige fakultet. Senterets forskningsaktivitet foregår på  tvers av flere fagområder (medisinsk biologi, klinikk, og epidemiologi) og institusjoner.

TREC har også et tett samarbeid med forskningsmiljø ved andre universitet og sykehus både i Norge og internasjonalt.

TREC er finansiert av Stiftelsen K.G. Jebsen, Helse Nord RHF og UiT-Norges arktiske universitet. Senteret er det første K.G. Jebsen senter for medisinsk forskning etablert i Nord-Norge.