Prosjekter

 Her kan du lese mer om våre prosjekter:

Arbeidspakke 1: Biomarkører og systembiologi

Det er ennå ikke avdekket noen biomarkører for framtidig risiko for venøs blodpropp. I dette prosjektet vil vi forsøke å avdekke biomarkører for blodpropp som kan måles i en blodprøve.

Arbeidspakke 2: Funksjonelle studier

I løpet av de siste fire årene har vi utviklet et kunstig system som etterligner forholdene i kroppens dype vener. Det er sentralt i denne arbeidspakken.

Arbeidspakke 3: Prediksjon av VTE i arterielle kardiovaskulære sykdommer 

Vår forskning har vist at det er en sammenheng mellom arteriell og venøs blodpropp. Det neste steget er å identifisere risikofaktorer og triggere for venøs blodpropp i disse pasientgruppene, samt å lage en prediksjonsmodell som kan brukes til å beregne risiko for blodpropp.