Prosjekter

 Her kan du lese mer om våre prosjekter:

Nye genetiske risikofaktorer for venøs trombose

I dette prosjektet vil vi avdekke nye genvarianter som gir risiko for venøs trombose. Våre funn vil bli validert i en stor replikasjonskohorte, og nyoppdagede genvarianter vil bli omfattende undersøkt i epidemiologiske og funksjonelle studier.

Betydning av mikropartikler og miRNA for venøs trombose risiko

Ved å kombinere nanoteknologi med måling av miRNA uttrykk, vil vi i dette prosjektet kunne sammenligne cellulær avstamming, konsentrasjon og sammensetning av mikropartikler, samt spesifikt miRNA innhold, hos pasienter med og uten venøs trombose

Funksjonelle studier på inflammasjon og nye genvarianter i sykdomsutviklingen av venøs trombose

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan samspillet mellom inflammasjon, komplementsystemet og koagulasjonssystemet arter seg relatert til risiko for venøs trombose

 Sammenhengen mellom arteriell og venøs trombose

I dette prosjektet vil vi gå videre for å undersøke mulige årsaksfaktorer og felles risikofaktorer mellom arteriell og venøs tromboseAnsvarlig for siden: Helle Jørgensen
Sist oppdatert: 04.09.2017 14:07
Skip to main content