Prosjekter

Sluttrapport for prosjekt  “The Norway-Russian Network for Oral Health and Services of the Indigenous People (Sami & Nenets) in the Circumpolar Region”

UiT Norges arktiske universitetet og det Nordlige delstaten medisinsk universitet organiserte et seminar i Arkhangelsk, Russland 14-15 September 2017. Under tittelen "Norge-Russland nettverk for oral helse og tjenester av urfolk (samiske og nenetter) i det sirkumpolare området".Deltakerne fra Nord-Norge og Nordvest-Russland hadde møter for utveksling av erfaring og for kapasitetsbygging. Målet var å utvikle et større nettverk om oral helse promotering i det sirkumpolare området.

Her kan du laste ned og lese sluttrapport for en av våre samarbeidsprosjekter med BarentssekretariatetRapporten beskriver gjennomførte aktiviteter i løpet av prosjeketperioden og annen relevant informasjon. 

Vedlegg:
Barents Secretariat Final report for IKO