Arrangementer

Her følger en oversikt over konferanser og andre arrangementer der gruppas medlemmer har deltatt eller skal delta. Her er også oversikt over arrngementer i vår regi.

Konferanser der vi har bidratt:

CERME 8 Eight Congress on European Research in Mathematics Education

Hattfjelldalkonferansen 2013 Paralllellsesjon ved Anne Birgitte Fyhn og Ylva Jannok Nutti ILP,  Maja Dunfjeld SIjti Jarnge: Matematisering av samiske kulturuttrykk som ledd i utvikling av en(samisk) matematikkundervisning.

Midtveiskonferansen Program for samisk forskning II, Tromsø november 2012 Arr: Norges Forskningsråd. Presentasjon ved Anne Birgitte Fyhn & Ylva Jannok Nutti: Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i diskret matematikk for ungdomstrinnet. 

Joint BSRLM-NoRME conference november 2013 (British Society for Research into Learning Mathematics & Nordic Research in Mathematics Education). Parallellsesjoner ved Ove Gunnar Drageset: Redirecting, progressing and focusing actions - a framework for describing how teachers use students' comments to work with matematics. Ylva Jannok Nutti & Anne Birgitte Fyhn: Mathematisation of Sami cultural expressions as a way to develop (Sami) mathematics teaching.                            

Norma 11, the sixth nordic conference on mathematics education, Reykjavik, Island, mai 2011. Parallellsesjon-presentasjoner:
Gunnar Kristiansen:  Critical alignment and the researching of possibilities in collaboration between teachers and researcher
Anne Birgitte Fyhn: The footwork experiment - vectors in climbing

Rekning i fjord og fjell: Etterutdanningskonferanse for lærarutdannarar i matematikk. Ålesund/Geiranger 2011.
Parallellsesjon-presentasjon:
Anne Birgitte Fyhn: Samisk ornamentikk og matematikk
Øvrige konferansedeltakere:
Monica Volden (med i FOU-gruppe om barnehagefaglig forskning)
Ove Gunnar Drageset (med i FOU-gruppe om lærerkompetanse)

Konferanser i vår regi:

Nordkalottkonferanse i matematikkdidaktikk/ North Calotte conference in mathematics education. Tromsø, 8.- 9. februar 2010.

Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk, Sommarøya, september 2012

Doktorgradskurs i vår regi:

Mathematics-creativity-culture. Tromsø, 20.-21. januar, 2010. Kursleder: Professor Bharath Sriraman, The University of Montana