Publikasjoner

Forskningsgruppens publikasjoner retter seg mot ulike målgrupper: lærere, lærerutdannere og forskere.

Forskningsgruppens registrering i Cristin

Vi deltar på internasjonale konferanser og vi publiserer i internasjonale tidsskrift. Dette for å nå fram til andre forskere og for å bygge nettverk. Vi bruker bevisst både norsk og engelsk som formidlingsspråk fordi vi anser det som viktig å utvikle fagterminologi og fagtenking på morsmålet. Vi skriver for lærere for at de skal få kjennskap til vårt forsknings- og utviklingsarbeid.