Cristin." /> Cristin." />

Publikasjoner

Her har vi samlet en tematisk oversikt over de nyeste publikasjonene, både vitenskapelig og populærvitenskapelige, fra medlemmene av BiA. Enkeltmedlemmers tidligere publikasjoner finner du også mer informasjon om i Cristin.

 

Flerspråklighet/flerkulturalitet

 Kleemann, Carola: Pedagogical Translanguaging to Create Sustainable Minority Language Practices in Kindergarten. Sustainability 2021 ;Volum 13.(7) https://www.mdpi.com/2071-1050/13/7/3613 

Kleemann, Carola; Merzliakova, Elena.: Fred og konflikt i barnehagen. Altaposten 2021-09-30 
https://www.altaposten.no/meninger/i/34Pn70/fred-og-konflikt-i-barnehagen 

Kleemann, Carola; Myrstad, Anne: Visualizing different voices in a community of practice. Visual worlds of education conference; 2021-06-09 - 2021-06-11  
 

Kleemann, Carola. Narrative inquiry as a way to find Sámi pedagogy. Samisk utdanningskonferanse 2021. Pedagogisk urfolksfilosofi i barnehage, skole og høyere utdanning.; 2021-10-05 - 2021-10-07 
UiT 

Kleemann, Carola; Jonas, Kristine.: Vil øke språksynlighet: -Litt er bedre enn ingenting. Ruijan Kaiku [Avis] 2021-03-02 https://www.ruijan-kaiku.no/etterlyser-storre-plass-til-sprak-i-skolen/ 

 Høsting/matkultur/friluftsliv

Bergan, Veronica; Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. 
I Want to Participate—Communities of Practice in Foraging and Gardening Projects as a Contribution to Social and Cultural Sustainability in Early Childhood Education. Sustainability 2021 ;Volum 13.(8)  

Bergan, Veronica; Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. Jeg vil være med – praksisfellesskap i høstings- og dyrkingsprosjekter som et bidrag til sosial og kulturell bærekraft i barnehagen. Norsk barnehageforskningskonferanse; 2021-10-26 - 2021-10-28 
 

Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem; Krempig, Inger Wallem. 
Naturens ville matressurser og bærekraft i barnehagen. Matjungelen Webinar; 2021-04-28 - 2021-04-28 
 

Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Isaksen, Marianne; Bøe, Kari Wallem. 
Planter i fokus hos barn gjennom lukt og smak. NFSUN 21; 2021-06-01 - 2021-06-02