Om forskningsgruppa

Medlemmene i gruppa representerer ulike fag og kunnskapsområder som inngår i barnehagelærerutdanninga. Vi arbeider med barnehageforskning og forskning på barnehagelærerutdanning. 

Gruppa ble etablert i april 2013 med det formål om å fremme barnehagen som forskningsarena og utvikle vår kunnskap for barnehagelærerutdanninga. BiA består av medlemmer fra følgende fagområder: pedagogikk, drama, norsk, og naturfag/friluftsliv. Forskningsinteressene er veiledning og ledelse, språk, flerspråklighet, bruk av både natur og teknologi i barnehagen og i barnehagelærerutdanninga. Flere av forskerne er tilknyttet BARNkunne [KINDknow], som er et forskningssenter for barnehagerelevant forskning ved Høgskulen på Vestlandet finansiert av Norges Forskningsråd. Målet i med forskningen der, er å bidra til ny kunnskap og ny praksis, spesielt innen utdanning for sosial og kulturell rettferdighet og bærekraftige framtider. BiA-medlemmer er med på forskningsområdene "Bærekraftige språkpraksiser i barnehagen", "BarnSted - fortid, nåtid og framtid", "Familier, generasjoner og tilhørighet" og "Å være og bli øko-borgere"