Om forskningsgruppa

 Medlemmene i gruppa representerer ulike fag og kunnskapsområder som inngår i barnehagelærerutdanninga. Gruppa ble etablert i april 2013 med det formål om å fremme barnehagen som forskningsarena og utvikle vår kunnskap for barnehagelærerutdanninga.

BiA består av medlemmer fra følgende fagområder: pedagogikk, drama, norsk, og naturfag/friluftsliv. Forskningsinteressene er veiledning og ledelse, språk, flerspråklighet, bruk av både natur og teknologi i barnehagen og i barnehagelærerutdanninga.