Studentoppgaver

Vi tilbyr aktiv deltakelse i våre spennende prosjekter. Vi kan også være behjelpelig med å utvikle din egen forskningsidé til et konkret prosjekt. Nedenfor finner du en oversikt over nylig avsluttede studentoppgaver som vi har veiledet.


 

2021

Masteroppgaver, Hovedoppgaver

 • Myrvoll, H. S. & Nilsen, I. B. (2021). Does gender matter? Responsiveness to authority positions in the Norwegian Armed Forces. Hovedoppgave. Veileder: Frank Siebler.

 

2020

Masteroppgaver, Hovedoppgaver

 • Ølness, K. O. & Skogmo, K. (2020). Eksplisitte og implisitte holdninger til muslimer i den norske populasjonen. Hovedoppgave. Veileder: Frank Siebler.

Bacheloroppgaver

 • Johansen, S. (2020). Kan ubevisste inntrykk påvirke graden av tiltenkt sjalusi hos mennesker? Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Syvertsen, I. (2020). Inequality in leadership: Is intended compliance influenced by gender? Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.

 

2019

Masteroppgaver, Hovedoppgaver

 • Nilsen, V. (2019).  Wellbeing, morality and value importance: A correlational and experimental study. Hovedoppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Olsen, M. & Revang, K. S. (2019). Forholdet mellom aksept av voldtektsmyter og skyldfordeling etter et overgrep. Hovedoppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Wilhelmsen, K. & Ansethmoen, J. (2019). Investigating the generalization effect of the Lateral Attitude Change model in a context of European nations. Hovedoppgave. Veileder: Frank Siebler.

Bacheloroppgaver

 • Berby, I. (2019). Kjønnsstereotypier i Norge: En undersøkelse av communale- og agentiske trekk hos kjønnene. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Dalen, A.-M. (2019). Children's communal traits and self-stereotyping of gender. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Eldegard, I. (2019). Kva slags faktorar kan undergrave eller promotere menn til HEED-yrkene? Bacheloroppgave. Veileder: Maria Olsson.
 • Fredagsvik, L. (2019). Masculinity Threat: Affecting male teacher and health students' sense of belonging? Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Gill, E. (2019). Cross-cultural differences in gender incongruent behavior of men and women. Bacheloroppgave. Veileder: Maria Olsson.
 • Johansen, N. (2019). Hvordan påvirker mødres yrker barnehagebarnas kjønnsrolleperspektiver og
  karriereambisjoner? Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Kvalø, M. (2019). Kjønnsstereotyper i Norge og beskrivelse av egen kjønnsgruppe. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Melby, M. (2019). Sense of belonging: A predictor for male-pursuance of work in female-dominated occupations? Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Norheim, M. (2019). Menns manglende interesse for kvinnedominerte yrker. Bacheloroppgave. Veileder: Maria Olsson.
 • Olsen, M. (2019). Idrett for alle? Hvordan kvinnelige idrettsutøveres motivasjon, fremtidsplaner og mestringsevne blir påvirket av stereotypiske fremstillinger. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Petryniak, C. (2019). The Moral Foundations of Universal Basic Income. Bacheloroppgave. Veileder: Maria Olsson.
 • Sødal, A. (2019). Mind the gap: Minoritetselevers skoleprestasjoner i lys av stereotyper, attribusjon og kontakt. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Taaje, A.V. (2019). What makes the elderly satisfied?: A qualitative study in Norwegian nursing homes. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Thiyagarajah, M. (2019). Har etniske nordmenn negative holdninger til etniske minoritetsgrupper i Norge? Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Thunem, N. (2019). Let’s talk about men: Determining factors affecting men’s sense of belongingness with HEED. Bacheloroppgave. Veileder: Maria Olsson.
 • Åkerman, L. H. (2019). Intended compliance with orders from female and male officers using a Spanish student sample. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.

 

2018

Doktorgradsavhandling

 • Thorsteinsen, K. (2018). Self-regulating physical and mental activities: Intensive longitudinal intervention studies of physical fitness and happiness. Doktorgradsavhandling. Veiledere: Joar Vittersø, Frank Siebler og Gunvald Bendix Svendsen.

Masteroppgaver, Hovedoppgaver

 • Brandt, K. E. (2018). Subliminal priming og betinging av kunstige stereotyper. Masteroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Johansen, A. L. & Lindahl, S. (2018). Et samfunn i endring; holder vi følge? Eksplisitte og implisitte holdninger mot homofile og lesbiske. Hovedoppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Martinussen, A. (2018). Lesbiske og homofiles implisitte og eksplisitte holdninger til egen gruppe. Hovedoppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Ofori, G. (2018). Men in communal roles: How does daily exposure to male kindergarten teachers and internalization of traits influence children's stereotypes and occupational aspirations? Masteroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Skjoldli, A. (2018). Words lead to action: Interfering with the priming effect of action-specific verbal cues using conflicting physical responses. Masteroppgave. Veileder: Torsten Martiny-Huenger.
 • Tisthammer, K. K. (2018). Using implementation intentions to change attitudes towards meat. Masteroppgave. Veileder: Torsten Martiny-Huenger.
 • Rui, M. C.  (2018). Kystnatur og livskvalitet: En empirisk studie med vekt på hvordan avisoverskrifter om oljeutvinning påvirker opplevelsen av naturbilder fra Lofoten. Hovedoppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Evang, S. (2018). The psychologically rich life – A third way to the good life. A study of lay people’s conception of the good life. Hovedoppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Flægstad, T. & Nilsen, H. O. (2018). Utfordringer på doktorgradsveien. Faktorer som kan forebygge eller øke stress hos doktorgradsstudenter. Hovedoppgave. Veileder: Joar Vittersø.

 

Bacheloroppgaver

 • Abukar, F. A. (2018). Hvilken rolle spiller kjønn og selvfølelse i måten studenter selvhemmer på? Bacheloroppgave. Veileder: Torsten Martiny-Huenger.
 • Akhtar, R. S. (2018). Can masculine hobbies reaffirm men’s masculinity? Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Foss, E. J., (2018). Den modern manns møte med stigmatisering - Opprettholdelse av et maskulint image kvinnedominerte roller. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Haugen, M. S. (2018). Immigrants’ identity and factors that affect their integration. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Henriksen, R. I. (2018). Hvordan menn og deres maskulinitet blir oppfattet av kvinner basert på yrker og hobbyer. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Jensen, A. & Lysvand, T. F. (2018). Er det kjønnsforskjeller i implisitte og eksplisitte holdninger mot homofile og lesbiske? Bacheloroppgave. Veileder: Torsten Martiny-Huenger.
 • Khan, S. (2018). Empirisk testing av teorien Lateral holdningsendring. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Omar, F. (2018). Generaliseringseffekt av LAC-modellen. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Qvenild, M. (2018). Kan planlegging i et hvis-så-format skape atferdsautomatikk? Bacheloroppgave. Veileder: Torsten Martiny-Huenger.
 • Tolo, A. B. (2018). Drinking to avoid defeat: alcohol as a self-handicapping strategy. Bacheloroppgave. Veileder: Torsten Martiny-Huenger.
 • Kleppe, E. (2018). Det gode liv: Hvor konsistente er våre preferanser for hva som er viktig i livet? Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Ness, S. (2018). What enhances motivation? The role of need satisfaction and learning goal orientation in private and public work organizations. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.

 

Forskningsprosjekter

 • Wollmann, B. (2018). Implisitte og eksplisitte holdninger og stereotypier mot unge og eldre arbeidere som prediktorer for avgjørelser og atferd: En litteraturgjennomgang. Semesteroppgave. Veileder: Frank Siebler.

 

2017

Masteroppgaver, Hovedoppgaver

 • Røli, I. H. (2017). Implisitte og eksplisitte holdninger mot eldre arbeidere. Masteroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Soltanpanah, J. (2017). The effect of parents’ integration and acceptance of the hosting culture on immigrant adolescents’ dual identity. Masteroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Tveiterås, H. (2017). How do authentic leaders facilitate innovation? The roles of Work Engagement, Psychological Capital and Creativity. Masteroppgave. Veiledere: Benedicte Langseth-Eide og Joar Vittersø.

 

Bacheloroppgaver

 • Bang, J. A. H. (2017). Maskulinitet i feminine yrker – mann nok? Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Bhart, B. (2017). [Liking of conflicting stimuli]. Bacheloroppgave. Veileder: Torsten Martiny-Huenger.
 • Bruvoll, I. C. (2017). Implementeringsintensjoner og automatisk handlingsinitiering. Bacheloroppgave. Veileder: Torsten Martiny-Huenger.
 • Hegstad, J. (2017). The hazards of men’s ordinary lives. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Kaltenborn, E. F. (2017). Nord-norske cowboys: En kvalitativ analyse av motivasjon og skredkompetanse blant snøskuterførere. Bacheloroppgave. Veiledere: Audun Hetland og Joar Vittersø.
 • Kilevold, M. B. (2017). Sammenhengen mellom yrke og hobby på oppfattelse av menn i kvinnedominerte yrker. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Remman, K. (2017). The effects of masculinity threat for men whose chosen career is either the medical profession surgeon or nurse. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Sanner, T. E. (2017). Stereotype threat and social approach motivation. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Simensen, T. (2017). The domino effect of stereotype threat: How stereotype threat spillover affects motivation and interpersonal relationships. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.

2016

Doktorgradsavhandlinger

 • Hetland, A. (2016). Why risk your life for fun? Capturing emotions in extreme sport. Doktorgradsavhandling. Veiledere: Joar Vittersø og Tove Dahl.
 • Nordtug, H. (2016). Physical activity and exercise: The role of implicit attitude, intention, and affect. Doktorgradsavhandling. Veileder: Frank Siebler.

Masteroppgaver, Hovedoppgaver

 • Jakobsen, I. (2016). The Acceptance of Modern Myths About Sexual Aggression Scale: A validation of a Norwegian translation. Hovedoppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Prebensen, K. (2016). Men not surprised after receiving positive feedback in female domain scenario. Masteroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Toreskaas, J. H. (2016). The emotional impact of video games. Masteroppgave. Veileder: Joar Vittersø.

Bacheloroppgaver

 • Bergseth, P. (2016). The influence of positive mood on persuasion. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Blichfeldt, F. (2016). Forholdet mellom materialistiske verdier og lykke: Hvilken rolle har sosial sammenheng? Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Eliesen, R. M. B. (2016). Hvordan jobbsituasjoner påvirker toleransen for stress og utfordringer. Bacheloroppgave. Veiledere: Benedicte Langseth-Eide og Joar Vittersø.
 • Kaarbø, G. V. (2016). Thanks! Designing a strong gratitude intervention to improve well-being. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Lygre, T. H. (2016). Stereotypes about immigrants. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Nemtcan, E. (2016). Why are women bad in math? Effects of activating negative gender stereotypes on performance and social motivation. Bacheloroppgave. Veileder: Sarah E. Martiny.
 • Petterson, E. (2016). Mood and Planning: Mood alterations’ effect on implementation intentions. Bacheloroppgave. Veiledere: Sarah E. Martiny og Torsten Martiny-Huenger.
 • Skaug, K.-A. (2016). Norwegians’ attitudes towards Muslims: Predicting behavioral intentions using the category-focused IAT. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Skjoldli, A. (2016). Automatic actions by mental simulation. Bacheloroppgave. Veiledere: Sarah E. Martiny og Torsten Martiny-Huenger.
 • Solem, M. Y. (2016). Styrker og dyder i arbeidslivet: Yrkeskall, faglighet og livskvalitet. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Øverland, S. B. (2016). Disparity between implicit and explicit attitudes towards population groups. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.

Forskningsprosjekter

 • Gori, A. (2016). AMMSA and blame attribution experiment. Forskningspraksis. Veileder: Frank Siebler.
 • Johansen, A. L., & Lindahl, S. A. W. (2016). Eksplisitte og implisitte holdninger mot homofile og lesbiske. Semesteroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Nilsen, E. S. S. (2016). Aksept av voldtektsmyter og skyldfordeling etter et overgrep. Semesteroppgave. Veileder: Frank Siebler.

 

2015

Bacheloroppgaver

 • Bertinussen, C. N. (2015). Mål og mening: Forutsetninger for å utvikle et godt indre jobbliv. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Collett, L. G. (2015). Images of a good life: Distinctions between pleasant and interesting elements in wellbeing. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Nydal, M., & Barbuti, E. M. D. (2015). En for all og alle for en: Empirisk studie av telefonselgeres salgsprestasjon ved innføring av individuelt eller kollektivt fordelt belønning. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Stenersen, S. G. (2015). Implicit and explicit attitudes as predictors of physical activity. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Øverli, M. A. (2015). Does the effectiveness of if-then planning depend on the planners’ familiarity with the critical situation? Bacheloroppgave. Veiledere: Sarah E. Martiny og Torsten Martiny-Huenger.

Forskningsprosjekter

 • Bernués, J. M. (2015). Study measuring attitudes towards Muslims and Norwegians in Norwegian students. Forskningspraksis. Veileder: Frank Siebler.

 

2014

Masteroppgaver, Hovedoppgaver

 • Babaii, A. (2014). Ironic effects of suppressing specific and non-specific demography-related thoughts in job candidate evaluations. Masteroppgave. Veileder: Frank Siebler og Sarah Martiny.
 • Eide, B. (2014). Work engagement and health in the public sector: Antecedents, consequences and implications. Hovedoppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Fredriksen, T., & Gurandsrud, E. (2014). Når massemedia slår DSM-V: Lekfolks beslutninger omkring kliniske lidelser. Hovedoppgave. Veileder: Frank Siebler og Catharina Wang.
 • Kirkeby, M. (2014). Å tenke eller ikke å tenke? Bevisst eller ubevisst tenkning ved beslutningstaking. Masteroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Moksness, L. (2014). Measuring organizational identification: Verbal or graphic items, or both? Masteroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Stefánsson, J. K. (2014). Quantitative measure of evaluative labeling in news reports: Psychology of communication bias studied by content analysis and semantic differential. Masteroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.

Bacheloroppgaver

 • Annanthan, A. (2014). Optimalisering av indirekte metode for holdningsendring i forhold til rekrutteringsprosesser i arbeidsliv. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler og Petter Gjerpe.
 • Finne, A. (2014). Livsviktig kommunikasjon: Eit empirisk studie av skikjørere i skredterreng. Bacheloroppgave. Veileder: Audun Hetland.
 • Grønbech-Hafskjold, H. C. (2014). Metode for indirekte holdningsendring i kostholdssammenheng. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler og Petter Gjerpe.
 • Gullholm, M. E. (2014). Livstil og livstilfredshet: Resultater fra en Canadisk befolkningsundersøkelse. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Gundersen, A. (2014). Biological Social Desirability Scale (BSDS): Development and first results on validity and reliability. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Haldorsen, C. (2014). Er "The fudge factor" universell? En replikasjonsstudie med vekt på emosjoner. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Hansen, A. W. (2014). A development of measurement instruments for "sex, power, and aggression" associations. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Kjelstrup, M. (2014). Predicting health behavior: The correlation between implicit attitudes and spontaneous physical activity behavior. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Nilsen, O. M. (2014). Buying votes from Norwegian students: Investigating the effects of SES and political attitudes on vote selling behavior and vote prices. Bacheloroppgave. Veileder: Audun Hetland.
 • Olaisen, M. O. (2014). The positive effects of social interactions in Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG). Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Pisoni, S. H. (2014). Development of materials for research on implicit sex-power cognitions. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Prebensen, K. (2014). Multitasking with cellphones: A review of risk situations and risk perception. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Rønningen, C. (2014). Utforskning av en ny metode for subliminal priming i rekrutteringssammenheng. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler og Petter Gjerpe.
 • Seipæjærvi, H. (2014). Does any handicap predict suicidality? Using CCHS archived data. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Skeie, C., & Sørensen, S. (2014). Euphoric dreams and actual conclusions: Contributing distinctions between hedonic and eudaimonic feelings using counterfactual thinking of a grateful event. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Slettvold, C. O. (2014). Effektiv visuell reklame. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Torsmyr, K., & Thue, U. (2014). Socioeconomic status and psychology: History, review, and contemporary use. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Vinge, T. (2014). Norwegian BFI and NEO-PI-R: A construct validation study of the five factor model. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Weldesilassie, A. G. (2014). Subliminal priming: En ny metode. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler og Petter Gjerpe.

 

2013

Bacheloroppgaver

 • Aasen, K. E. (2013). The mysterious mind of a conspiracy theorist: A review of the limited research concerning the psychology of conspiracy theorizing. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Aghdam, R. (2013). Teaching second languages: Let me count the ways. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Fjellstad, I. (2013). Flyt og positive opplevelser. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Gottenborg, S. (2013). En gjennomgang av nyere fokusområder i krysskulturell ledelses- og organisasjonspsykologi: Kultur, utfordringer og ledelse. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Grønstad, S. K. (2013). Title to be added. Bacheloroppgave. Veileder: Petter Gjerpe.
 • Halvorsen, E. (2013). Kan man lese seg lykkelig? Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Kjelstrup, E. (2013). Title to be added. Bacheloroppgave. Veileder: Audun Hetland.
 • Myrvang, H. W. (2013). Title to be added. Bacheloroppgave. Veileder: Petter Gjerpe.
 • Paulsen, K. W., & Andersen, B. S. (2013). To studier om holdninger til trening og kroppsbilde: Om sosiale mediers innflytelse blant studenter. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Risjord, C. (2013). Hvordan kan man endre implisitte holdninger med størst mulig effekt?. Bacheloroppgave. Veileder: Petter Gjerpe.
 • Skarre, K. (2013). Googling av sykdommer: Utforskende studie av pasienters sökevaner på internett etter medisinsk informasjon. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Soltanpanah, J. (2013). Comparison of women’s gender role satisfaction for Kurdish and Norwegian student professionals. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Surana, M. J. (2013). Commitment and support in a Norwegian sample of firefighters. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Wie, B. S. (2013). The feeling of skiing: An exploratory study of the emotions of skiiers. Bacheloroppgave. Veileder: Audun Hetland.

Semesteroppgaver

 • Lind, S. J. (2013). Personlighet og erfaring relatert til opplevd sikkerhet på topptur. Semesteroppgave. Veileder: Audun Hetland.

 

2012

Masteroppgaver, Hovedoppgaver

 • Andreassen, K. (2012). Eksplisitte og implisitte holdninger mot homofile og lesbiske. Masteroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Kjøllesdal, T. (2012). Predikerer implisitte og eksplisitte holdninger atferdsintensjon mot kvinnelig befal i Forsvaret? Hovedoppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Lindgård, T. & Nordahl, D. (2012). Utforskning av en ny metode for presentasjon av subliminale stimuli og dens effekt på holdninger. Hovedoppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Pulk, T. M. (2012). Are psychologist willing and able to promote physical activity as part of psychological treatment –a Norwegian study. Hovedoppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Wenneberg, C. C. (2012). Hedonic and eudaimonic well-Being: An intervention study. Masteroppgave. Veileder: Joar Vittersø.

Bacheloroppgaver

 • Abiyos, L. (2012). En studie basert på Grounded Theory om psykisk helse blant enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Brenstad, K. S. (2012). Psykologiske effekter av fengselsisolering. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Busuioc, L. (2012). Alchemy of the 21st century: Searching for a visual priming "formula." Bacheloroppgave. Veileder: Petter Gjerpe og Frank Siebler.
 • Daveronis, J. (2012). Joining the evacuation: A study of conformity effect among students in regard to false fire alarms. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Døving, J. (2012). Optimalisering av holdningsaktivering gjennom visuelle subliminale stimuli. Bacheloroppgave. Veileder: Petter Gjerpe.
 • Engebråten, C. F. (2012). Optimalisering av indirekte metode for holdningsendring. Bacheloroppgave. Veileder: Petter Gjerpe.
 • Finne, M. (2012). Den gode berikelse av lykkefølelse. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Finstad, H. (2012). Anders Behring Breivik - An Adlerian psychobiography. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Fjelldal, I. S. & Johnsen, S. (2012). Feelgood-effekten av trening – kun for dem som i utgangspunktet er i dårlig humør? Bacheloroppgave. Veileder: Hildegunn Nordtug.
 • Harviken, I. E. (2012). Effektivisering og standardisering av subliminale primingparadigmer. Bacheloroppgave. Veileder: Petter Gjerpe.
 • Heggen, S. S. (2012). Influencing environmental attitudes. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Jensen, K.-M. S. (2012). Does there exist gender discrimination among Norwegian soldiers toward female superiors in the armed forces? Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Kaliszuk, B. (2012). Does the Benjamin Franklin effect apply to brands? A field experiment in consumer psychology. Bacheloroppgave. Veileder: Kjærsti Thorsteinsen og Frank Siebler.
 • Kristensen, S. M. (2012). Anders Behring Breivik: A psychobiography. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Manolova, C. (2012). Classical and modern approaches to stereotyping and prejudice. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Mortensen, L.-T. B. (2012). Social isolation as torture - A review of the literature about adult animals in social isolation. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Klykken, A. H. (2012). Invisible prisoners: A review of the psychological effects of social isolation, pre-trial isolation, and supermax conditions. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Nordnes, H. S. (2012). Is strong the new skinny? A study of young women’s strength training behaviour. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Oijennus, J. K. (2012). To what extent is relatedness relevant for the grades students earn in motivating and demotivating learning situations? Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Riise, S. (2012). Indremotivasjon og skolekarakterer. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Roalsø, H. (2012). Fusjoner: Et psykologisk perspektiv. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Rugset, S. (2012). Title to be added. Bacheloroppgave. Veileder: Petter Gjerpe.
 • Skogheim, T. S. (2012). How important is autonomy for intrinsic motivation? What predicts the feeling of autonomy support? What is autonomy-impairing and what is autonomy-enhancing? Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Skulgam, T. (2012). Hvordan evalueres ulike elementer av det gode liv? En internettbasert spørreskjemaundersøkelse. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Thorkildsen, L. R. M. (2012). The relationship between concrete/abstract mindset and moral disengagement: Construal level theory of psychological distance and the Moral Disengagement Scale. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Utne, C. Ø. (2012). Homofile og lesbiske – hvilke holdninger har vi til dem? Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Van den Brink, K. (2012). Anger and aggression in children: Causes and interventions. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.

Semesteroppgaver

 • Eide, B. & Veimæl, L.-T. (2012). Hvem skal pleie de gamle når eldrebølgen kommer? En studie om rekruttering av fagpersonell til eldreomsorgen. Semesteroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Eide, R. & Kippe, I. M. (2012). Implisitte holdninger til fysisk aktivitet og spontant valg mellom trapp og heis. Semesteroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Eidissen, C. & Antonsen, L. N. (2012). Økonomisk vekst og lykke. Semesteroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Fredriksen, T. & Fanebust, M. (2012). Foreligger det forskjeller mellom eksplisitte og implisitte holdninger mot homofile og lesbiske, og hvordan kommer en eventuell ulikhet til uttrykk i faktisk atferd? Semesteroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Gurandsrud, E. M. & Andersen, A. S. (2012). Lykke og økonomisk ulikhet. Semesteroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Jakobsen, I. (2012). Implicit and explicit attitudes towards outgroup members in a Norwegian student population. Semesteroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Moen, K. P. & Sommersel, G.-A. (2012). Å endre holdning mot fysisk aktivitet. Semesteroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Sollie, K. (2012). Eksplisitte og implisitte holdninger til muslimer. Semesteroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Winther, I. (2012). Samarbeid og teamwork i organisasjoner. Semesteroppgave. Veileder: Joar Vittersø.

 

2011

Masteroppgaver, Hovedoppgaver

 • Fagerlund, A. J. & Prestbakmo, V. M. (2011). If exercise is so much fun, why are we becoming fatter? Hovedoppgave. Veileder: Joar Vittersø.

Bacheloroppgaver

 • Brynjulfsen, H. & Calderon, J. (2011). Subliminal priming and artificial stereotyping in the laboratory. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Geitz, S. B. (2011). Exposure to jet lag over an extended period of time: Two studies of symptoms, effects and coping methods. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Johansen, M. J. (2011). A review of solitary confinement and some the psychological effects: Aggression and anxiety. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Klaussen, T., & Norberg, S. (2011). Gender differences in the use of nutrition information on food labels: Three studies. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Nerum, J. (2011). The ugly face of prejudice. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Nilsen, P. (2011). Treningsutløst affekt påvirker implisitte holdninger til trening. Bacheloroppgave. Veileder: Hildegunn Nordtug.
 • Ozer, N. I. (2011). Må en historie ende lykkelig for å være god? Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Soleng, S. E. (2011). Illustrert populærvitenskap -- et felteksperiment. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Svensson, C. (2011). Materialistic and emotional value effects on happiness. Bacheloroppgave. Veileder: Joar Vittersø.
 • Tiller, B. (2011). Emergent attributes in person perception. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Tjeltveit, T. (2011). Implikasjoner i forhold til ydmykelse: En reivew av utvalgt lesestoff. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.

Semesteroppgaver

 • Eriksen, E. & Willassen, A. W. (2011). Kjønnsforskjell i sammenheng mellom fysisk trening og depresjon. Semesteroppgave. Veileder: Hildegunn Nordtug.

 


 

2010

Masteroppgaver, Hovedoppgaver

 • Stefánsson, J. K. (2010). The effects of perceived dominance in persuasion. Masteroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Warholm, V. S. (2010). Good feelings and increased job performance: Pleasure and interest as predictors of skill improvement and work achievement among Norwegian job-holders. Masteroppgave. Veileder: Joar Vittersø.

Bacheloroppgaver

 • Aas, B. (2010). How trustworthy is the Implicit Association Test? A comparison between standard IAT and Category-Focus IAT. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Aspvik, M.(2010). Revealing authority gender-biases among Norwegians. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Babaii, A. (2010). The effects of a compliment on a woman, and how it is perceived when it is given by a man or a woman. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Eikaas, C. S. (2010). Attitudes among Norwegian soldiers towards male and female officers. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Fægri, M. (2010). Eksplisitte og implisitte holdninger mot bodybuildere. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Kummeneje, S. I. (2010). Implicit and explicit attitudes in Norwegians. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Narvestad, V. (2010). Development of a Worry About Inherited Diseases (WAID) Scale. Bacheloroppgave. Veileder: Floyd Rudmin.
 • Richard, J. M. (2010). Reasons for the seasons. Bacheloroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Robertsen, Ø. & Sollid, T. (2010). Reason or emotion? Cognitive and affective attitudes towards physical activity. Bacheloroppgave. Veileder: Hildegunn Nordtug.

Semesteroppgaver

 • Hågensen, L. O. (2010). Subliminal betinging og stereotypier: Hva er det ideelle antall læringstrials? Semesteroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Kjøllesdal, T. (2010). Effekten av singeldistraksjon og dobbeldistraksjon på ubevisst tenkning. Semesteroppgave. Veileder: Frank Siebler.
 • Nordahl, D. & Ilstad, L. K. K. (2010). Bedrer ubevisst tenkning kvaliteten på komplekse beslutninger? Semesteroppgave. Veileder: Frank Siebler. [PUBLISERT: Nordahl, D., Ilstad, L. K. K., & Siebler, F. (2011). Bedrer ubevisst tenkning kvaliteten på komplekse beslutninger? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 626-631. PDF]
 • Pettersen, K. & Sørli, Å. J. (2010). Fornuft eller følelser? Affektive, ikke kognitive, holdninger predikerer fysisk aktivitet. Semesteroppgave. Veileder: Hildegunn Nordtug.