Prosjekter

Gruppa har forskningsprosjekter innenfor områder som holdninger, emosjoner, kulturpsykologi, positiv psykologi, emosjoner og reiseliv. 

Prosjekter

Utvikling av metode for å måle emosjoner i ekstreme situasjoner. Vi bruker blant annet hjelmkamera som filmer ansiktet og hva forsøkspersonen selv ser. Dataprogrammet Noldus Facereader tolker ansiktstuttrykk til emosjoner og pulsklokker gir en pekepinn på aktivering. (PhD prosjekt, Audun Hetland) 

Måling av øyeblikksopplevelser, implisitte holdninger og tradisjonell spørreskjemametodikk. (PhD prosjekt, Kjærsti Thorsteinsen) 

Flyt og friluftsliv. Et samarbeidsprosjekt med Høgskulen i Volda. (Helga Synnevåg Løvoll (PhD stipendiat) og Joar Vittersø (veileder)). 

Valg og livskvalitet. Hvordan påvirkes våre følelser når vi gjør valg. (Joar Vittersø) 

Hedonisk og eudaimonisk lykke. Et intervensjonsstudium ved Lofoten folkehøgskole. (Cathrine Wenneberg (MA student) og Joar Vittersø (Veileder)) 

Personal and social well-being. Round 6 of the European Social Survey rotating module. (Felicia Huppert, Nic Marks, Johannes Siegrist, Carmelo Vázquez and Joar Vittersø) 

From the splash to the ripple effect. Exploring tourist experiences of the high north. (Nina Prebensen, Tove Dahl, Audun Hetland og Joar Vittersø) 

Use of Canadian Community Health Survey data (2007 and 2009) to study 1) superior health of new immigrants, 2) predictors of the use of nutrition information on food packaging, and 2) the effects of work-place bullying on suicidal thought. (Floyd Rudmin) 

To develop an observation measure of acculturation, modelled on the APGAR score used in obstetrics.  This measure would be suitable for single cases, as occur, for example, in case management. (Floyd Rudmin) 

To use questionnaire and practice exam data to predict performance among introductory psychology students. (Floyd Rudmin)