Studentoppgaver og veiledning

Veiledning / supervision

Forskningsgruppen gir veiledning på alle nivåer innenfor de temaer som fremgår på den enkelte forskers hjemmeside. Masterstudenter og profesonsstudenter kan ellers se på listen under for inspirasjon til et spennende prosjekt!


Veiledning, semesteroppgaver på profesjonsstudiet, BA og master

Ta direkte kontakt med en av oss for å diskutere prosjekt! 


Tove Dahl

Temaer for veiledning: Interest; Cognitive and situated perspectives on learning; Language; Peace education; Learning and assessment; Life (and sleep) in the High North; Tourist experience

Masteroppgaver


Frode Svartdal

Temaer for veiledning: Selvregulering og svikt i selvregulering; Læringspsykologi (avoidance, ekstinksjon, verbal styring); Kontrafaktisk tenkning; Sosial kompetansetrening; Evaluering

Masteroppgaver/hovedoppgaver (* = pågående):

 • I. M. Haug (2015-16). Prokrastinering. *
 • J. C. Oijennus (2013-15). Prokastinering *
 • S. G. Riise (2013-15). Forståelse av helseinformasjon *
 • M. Fanebust (2013-14). Motivasjonelle faktorer i sosial kompetansetrening. [Pris for beste hovedoppgave 2014!]
 • V. Sending (2012-14).Thinking success, behaving successfully: The relationship between hypothetical thinking strategies, effort towards goal attainment and grit.
 • A. Lie (2012-14). Evaluering av FamilieART
 • D. Botnmark og S. Kvalnes (2013). Prokrastinering: En studie av sammenhengen mellom utsettelsesatferd og velvære blant studenter.
 • L. Varhaug & H. Solstad (2012-13). Sosial persepsjonstrening (SPT): Et forebyggende intervensjonstiltak for utvikling av sosial kompetanse hos barn og ungdom.
 • L-M. Rasmussen & T. Klaussen (2012-13). Psychometric Validity and Reliability of the Social Skills Improvement System-Rating Scales (SSIS-RS)
 • N. Johansen (2012). Evaluering av FamilieArt
 • S. Eliassen (2012). Motivasjonelle faktorer i gjennomføring av ART
 • T. Brox (2011). Informantforskjeller i vurdering av sosial kompetanse og atferdsproblemer
 • T. Olsen (2011). ART (Bergen)
 • P. Gjerpe (2010). Evaluering av kontrafaktisk positive utfall
 • J.A. Dalbakk (2010). Mobbing
 • H. Dahl (2008). Motiverende intervju
 • G. Stenersen & S. Nesheim (2009). Måleskalaer: VAS vs. Likert

Svartdal: PhD

 • J.A. Terum (2013). Kontrafaktisk tenkning
 • C. V. Nilsen (2017). Helseinformasjon
 • L. K. Lende (2015). Numerisk tenkning.
 • J. Finne (2017). Evaluering av SPT (Diakonhjemmet høgskole)


Gerit Pfuhl

Temaer for veiledning: Decision making, Rationality, Uncertainty, integration of information, and neural representation

 


Connie Nilsen

Temaer for veiledning: Understanding of health information