Prosjekter

Forskningsgruppen arbeider med en rekke prosjekter:

  • Opplevelse og læring (Dahl, Vittersø)
  • Prokrastinering (Svartdal, Wang, Dahl)
  • Forståelse av helseinformasjon (Svartdal, Dahl, Nilsen)
  • Kontrafaktisk tenkning (Svartdal, Terum)
  • Læringspsykologi, ekstinksjon (Svartdal)
  • Evalueringsforskning, spesielt av intervensjoner for å trene sosial kompetanse hos barn (Svartdal, Gundersen)
  • ...