Gange, kognisjon og aldring

Prosjektet har som formål å undersøke sammenhengen mellom kognitiv svikt og gange hos ulike eldre populasjoner. Dual-task metodikk, nevropsykologisk testing samt strukturell MR av hjerne benyttes.                                                                       

Prosjektet gjennomføres av stipendiat Marta Gorecka.