Hånddyktikhet, kognitive funksjoner og aldring

I dette prosjektet ønsker vi å kartlegge sammenhengen mellom kognitiv og motorisk funksjon hos eldre. For å gjøre dette undersøker vi håndbevegelser, i tillegg til kognitive evner som hukommelse og oppmerksomhet. Vi benytter metoder som bevegelsesanalyse (motion capture) og nevropsykologiske tester. Vi undersøker også nervebaner i hjernen ved hjelp av DTI (Diffusion Tensor Imaging) for å kartlegge sammenhengen mellom nervebanenes integritet og kognitiv/motorisk funksjon hos unge og eldre personer. Prosjektet gjennomføres av stipendiat Olena Vasylenko.