Utvikling/aldring

Vår undergruppe forsker på prosesser som har innflytelse på aldersrelaterte kognitive og motoriske endringer. Vi studerer både normal og patologisk aldring ved hjelp av ulike nevrovitenskapelige og nevropsykologiske metoder samt MR-skanning av hjernen.

Våre interesser inkluderer vellykket aldring, Alzheimers sykdom og mild kognitiv svekkelse. Vi undersøker spesielt endringer hos voksne og eldre, men for spesifikke prosjektet har vi inkludert ungdommer fra 16 år og oppover.  

Mer informasjon om noen av våre mest sentrale prosjekter finnes herunder.

 

  • Psykomotoriske og kognitive svekkelser i talefunksjon hos friske eldre og mild Alzheimers sykdom

 

                  

  

  • Øvrige prosjekter

 

 

 

Har du lyst til å delta som forsøksperson i noen av våre prosjekter?

Ta kontakt med Claudia Rodriguez-Aranda Claudia.rodriguez-aranda@uit.no for ytterligere informasjon og påmelding.