Aldring og demens

(..siden er under oppdatering, høst 2023)

Vår gruppe forsker på prosesser som har påvirkning på aldersrelaterte kognitive og motoriske endringer. Vi studerer både normal og patologisk aldring ved hjelp av ulike nevrovitenskapelige og nevropsykologiske metoder samt MR-skanning av hjernen.

Våre interesser inkluderer vellykket aldring, mild kognitiv svekkelse og Alzheimers sykdom. Vi undersøker spesielt endringer hos voksne og eldre individer, men har også parallelle prosjekt som inkluderer ungdommer fra 16 år og oppover.

Mer informasjon om noen av våre mest sentrale prosjekter finnes under.

 

  • Psykomotoriske og kognitive svekkelser i talefunksjon hos friske eldre og mild Alzheimers sykdom

 

                  

  

  • Assessment of cognition and respiratory function in oral verbal tasks: A life-span study with healthy individuals from adolescence to late adulthood.  
 

 

 

 

Har du lyst til å delta som forsøksperson i noen av våre prosjekter?

Ta kontakt med Claudia Rodriguez-Aranda Claudia.rodriguez-aranda@uit.no for ytterligere informasjon og påmelding.