Prosjekter

Kognitive endringer i normal og patologisk aldring (livsløpsperspektiv)

  • Psykomotorisk svekkelse av talefunksjonen ved Alzheimer sykdom og normal aldring og MRI korrelater (volumetri, DTI, VBM). /// Psychomotor decline of speech production in Alzheimer’s disease and normal aging and their association with age-related brain degeneration (volumetry, DTI, VBM).
  • En funksjonell MR pilotstudie av verbalprestasjon i unge og friske eldre individer. /// An fMRI pilot study of verbal performance in young and healthy older adults.
  • Påvirkning av lungefunksjon i kognitiv utvikling/aldring. /// The effect of lung function on cognitive development/aging.
  • Pustemekanismer i verbale tester med ulik vanskelighetsgrad. /// Respiratory mechanisms in verbal tasks with varying levels of difficulty.
  • Forholdet mellom kognitiv svikt og endringer i gangen hos friske eldre og eldre med tendens til å falle (”elderly fallers”). /// Association between cognitive decline and gait changes in healthy elderly and mild AD patients.
  • Aldersrelaterte forskjeller i auditiv oppmerksomhet i dual-task situasjoner. /// Age-related differences in auditory attention in dual-task situations.
  • Sammenheng mellom finmotorikk og oppmerksomhet hos friske eldre. /// Role of attentional capacities on fine motor functions in aging.
  • Påvirkingen av kultur og aldring i menneskelig motorisk læring. ///The influence of culture and aging in human motor learning.
  • Kognitiv bias i eksplisitte prosesser av visuomotorisk tilpasning hos unge og eldre voksne. /// Unconscious cognitive bias in explicit processes of visuomotor adaptation in younger and older adults.

 
  • Informasjon om Dementia-disease initiation (DDI) prosjekt kommer. Kontakt førsteamanuensis Bjørn-Eivind Kirsebom for opplysninger.