Prosjekter

Dyreeksperimentell atferdsfarmakologi og endokrinologi

  • Neurobiology of sexual motivation and behavior.
  • Sociosexual behavior of rats housed in a seminatural environment.
  • Evaluation of possible effects of specific estrogen receptors on sexual motivation and receptivity.
  • The role of incentives in sexual motivation, sexual behavior, and mate choice.

 

Kognitive endringer i normal og patologisk aldring (livsløpsperspektiv)

  • Psykomotorisk svekkelse av talefunksjonen ved Alzheimer sykdom og normal aldring og MRI korrelater (volumetri, DTI, VBM).
  • An fMRI pilot study of verbal performance in young and healthy older adults
  • Påvirkning av lungefunksjon i kognitiv utvikling/aldring.
  • Forholdet mellom kognitiv svikt og endringer i gangen hos friske eldre og eldre med tendens til å falle (”elderly fallers”).
  • Age-related differences in auditory attention in dual-task situations.
  • Sammenhengen mellom finmotorikken og oppmerksomhet hos friske eldre.

Barns utvikling