Roads of the North

Prosjektet har som mål å utforske mennesker, dyr og tings bevegelser i nordlige landskap i middelalder og tidlig nytid. I tillegg til en bedre forståelse av fortidige samfunn og landskapsbruk i nord, fokuseres det på å forstå bevegelse som en grunnleggende forutsetning for hvordan mennesker konstituerer sin livsverden.

 

I dette forskningsprosjektet utforskes mennesker, dyr og tings bevegelser i nordlige landskap i middelalder og tidlig nytid. Med bevegelser forstås en rekke ulike former for forflytning, deriblant transport, utveksling, sesongforflytninger og migrasjon. Prosjektet vil kombinere arkeologiske, historiske, etnografiske og naturvitenskapelige metoder og kilder for å frembringe mer detaljert forståelse av slike forflytninger i nordområdene og hvordan disse har blitt påvirket av og selv påvirket endringer i kultur og samfunn i nevnte perioder. I tillegg utforskes "bevegelse" som konsept og fundamental forutsetning for hvordan individer og grupper konstituerer sin livsverden.

Forskningsprosjektet er utviklet av arkeolog Marte Spangen og gjennomføres i løpende samarbeid med diverse forskere i inn- og utland.


Aktiviteter i prosjektet

2018-2019: To forprosjekter for å utforske kildetilfang og potensiell metodebruk: 

1. Analyser av stabile isotoper for å kartlegge samiske sesongflyttinger ca. 1200-1600 e. Kr. Her vektlegges analyser av animalosteologisk materiale fra ulike samiske kontekster.

2. Ikke-samisk forflytning og opphold i samiske områder i middelalder. Dette utforskes blant annet gjennom historiske kilder og kartlegging av relevante kulturminner.

- 3. jul. 2019: Sesjon #1242 "Moving About: The Meaning of Movements for Medieval Societies in the North" på IMC, Leeds, UK.
- 8. sep. 2018: Sesjon #483 "Roads of the North" på EAA 2018, Barcelona, Spania.
- 7. jun. 2018: Foredrag "Mapping Sámi territoriality and mobility in northern Norway in the Middle Ages" på ASA 2018, Enare, Finland.

 

Samarbeidspartnere

Markus Fjellström, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet

Anna-Kaisa Salmi, Universitetet i Oulu 

Tiina Äikäs, Universitetet i Oulu

 

Prosjektstøtte

Forskningsgruppen "Creating the New North" (CNN)
Smådriftsmidler fra HSL-fakultetet
Berit Wallenbergs Stiftelse