Kalender og aktivitetar

Her følgjer ei oversikt over CNNs faste aktivitetar og andre arrangement heile eller delar av gruppa er med på.

CNN har faste seminar annankvar torsdag (med visse unntak) i vår- og haustsemesteret. Alle seminara går føre seg i Tårnrommet i Breiviklia, kl 0915-11.

Me startar våren 2020 med første seminar torsdag 23. januar kl 0915!

Sjå innhald over tidlegare seminarrekkjer og aktivitetar her.

Våren 2020

Torsdag 23.
januar

Vårsemesterplanlegging

Torsdag 06. februar

Medieval People of Norway
- Lars Ivar Hansen: prospografisk artikkel
- Sigrun Høgetveit Berg: skisser til eit pilotprosjekt

Torsdag 20. februar

Haakon Sørlie: kapittelutkast

Torsdag 12. mars

Andreas Klein: kapittelutkast

12.–13. mars

"Vegen vidare mot og i nord for CNN"
Internseminar

Torsdag 26. mars

Ian P. Grohse: artikkelutkast

Torsdag 16. april

Lyonel Perabo: tekstutkast

Torsdag 30. april

Dikka Storm: artikkel om samiske stadnamn

Torsdag 14. mai

ledig

Torsdag 28. mai

ledig

Tysdag 02. juni

CNN workshop

Onsdag 03. juni

Ekskursjon til Trondenes

04.–06. juni

Norske historiedagar, Tromsø

Torsdag 18. juni

Sumarfrukost

06.–09. juli

IMC, Leeds

 


CNN på workshop "The Forbidden North. Contact and Exchange ultra Bergas" i Lübeck desember 2018. Forskingssjef Angela L. Huang på Hansa-museet.

Kunnskapsrike kollegaer guidar på St Anne-museet. F.v. Ian P. Grohse, Miriam Tveit, Marte Spangen, Carsten Jahnke, Kristin Kausland, Lars Ivar Hansen.

Lars Ivar Hansen blir ikkje reint lite glad når han får sjå originale bergensfarardokument.

Stor kunst, små forskarar. Sigrun Høgetveit Berg og Ian P. Grohse.