Kalender og aktivitetar

Her følgjer ei oversikt over CNNs faste aktivitetar og andre arrangement heile eller delar av gruppa er med på.

CNN har faste seminar annankvar torsdag (med visse unntak) i vår- og haustsemesteret. Alle seminara går føre seg på Åse Hiorth Lervik-rommet (N 119) i Breiviklia, kl 0915-11.

Sjå innhald over tidlegare seminarrekkjer og aktivitetar her.

Hausten 2019

Torsdag 22.
august

Haustsemesterplanlegging

Torsdag 05. september

Lyonel Perabo: artikkelutkast
Leeds-planlegging
Forskingsgruppehøyring

Onsdag 18. september

Kl 20.00 Raudvinsseminar med Alf Ragnar Nielssen: Landnåm frå nord (Biblioteket Norsk polarinstitutt)

Torsdag 19. september

Alf Ragnar Nielssen: Forskingsspørsmål knytt til Landnåm frå nord

Torsdag 03. oktober

Astrid M. Johnsen: kapittelutkast

Torsdag 10./17. oktober

Ledig

Torsdag 24. oktober

Solveig M. Wang: kapittelutkast

Torsdag 14. november

Andreas Klein: kapittelutkast
Stefan Figenschow: Tore Hund i nasjonal og lokal/regional historiografi

21. og 22. november

"Sacred place names in Sámi landscapes" (konferanse i Tromsø)

Torsdag 28. november

Ian P. Grohse: artikkelutkast

Torsdag 12. desember

Julefrukost

 


CNN på workshop "The Forbidden North. Contact and Exchange ultra Bergas" i Lübeck desember 2018. Forskingssjef Angela L. Huang på Hansa-museet.

Kunnskapsrike kollegaer guidar på St Anne-museet. F.v. Ian P. Grohse, Miriam Tveit, Marte Spangen, Carsten Jahnke, Kristin Kausland, Lars Ivar Hansen.

Lars Ivar Hansen blir ikkje reint lite glad når han får sjå originale bergensfarardokument.

Stor kunst, små forskarar. Sigrun Høgetveit Berg og Ian P. Grohse.