Kalender og aktivitetar

Her følgjer ei oversikt over CNNs faste aktivitetar og andre arrangement heile eller delar av gruppa er med på.

Sjå innhald over tidlegare seminarrekkjer og aktivitetar her.

Vår 2023 

Torsdag 12. jan 

  • Narve Fulsås: artikkel om Snorres Heimskringla                                                                                               
  • Semesterstartseminar - planlegging
Torsdag 26. jan

 

Torsdag 9. feb

 

Torsdag 23. feb

 

Torsdag 2. mar

 Trolldomsseminar

Torsdag 16. mar

 Christina Lentz: artikkelfremlegg "Colonialism 2.0? Perspectives on medieval history in Norwegian textbooks"

Torsdag 30. mar

 

Torsdag 13. apr

 Miriam Tveit: artikkelfremlegg
 Torsdag 27. apr  

 Mandag 3.- torsdag 6. jul  Leeds International Medieval Congress

 

CNN på tur til Varanger-seminaret 2022. Ein av stoppestadene: St Georgs kapell i Neiden. Foto: CNN
Eitt tema på seminaret var "Religion i grenseland". Her studerer Andreas Klein ikona i kapellet. Foto: CNN
Tre stammers møte utanfor Vadsø kirke. Foto: CNN
Seminaret var eit samarbeid mellom CNN og Varanger museum. Foto: CNN

CNN på workshop "The Forbidden North. Contact and Exchange ultra Bergas" i Lübeck desember 2018. Forskingssjef Angela L. Huang på Hansa-museet.

Kunnskapsrike kollegaer guidar på St Anne-museet. F.v. Ian P. Grohse, Miriam Tveit, Marte Spangen, Carsten Jahnke, Kristin Kausland, Lars Ivar Hansen.

Lars Ivar Hansen blir ikkje reint lite glad når han får sjå originale bergensfarardokument.

Stor kunst, små forskarar. Sigrun Høgetveit Berg og Ian P. Grohse.