Sommerfelt-forelesinga

Språk og samfunn står bak ei årleg Sommerfelt-forelesing, som blir arrangert for å markere forholdet mellom språk og samfunn som eit sentralt forskingsfelt på Institutt for språkvitskap, og for å gi fagmiljøet høve til å knyte kontakt med ein framståande forskar på feltet.

Tidlegare forelesarar

2018

Førsteamanuensis Toril Opsahl, MultiLing – senter for flerspråklighet / Universitetet i Oslo: Nord er nord og sør er sør, men inni er vi like? Grammatisk variasjon i sosiolingvistisk perspektiv

2016

Professor Fatima Sadiqi, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Morocco: A Sociolinguistic Approach to the Amazingh (Berber) Language in Today's Morocco

2015

Assistant Professor Jürgen Jaspers, Université Libre de Bruxelles: Sociolinguistics ideologized: constructions of expertise in mainstream media

2014

Professor Rolf Theil, Universitetet i Oslo: Romani, eit norsk minoritetsspråk

2013

Professor Jan-Ola Östman, Helsingfors Universitet: Svenskan i Finland mellom senmodern superdiversitet och puristiskt systemtänkande

2012

Professor Elizabeth Lanza, Universitetet i Oslo: Crossing borders and telling lives: Identity construction in migrant narratives

2011

Professor Alexandra Jaffe, California State University, Long Beach: Stance, indeterminacy and ideological process: structuration in the indexical field

2010

Professor Peter Auer, University of Freiburg: Competence in performance: code-switching and other forms of bilingual talk

2009

Professor Paul Kerswill, Lancaster University (Storbritannia): Multikulturell engelsk i London - framvekst, tilegnelse og spredning av en ny varietet

2008

Professor Anne Pauwels, University of Western Australia, Perth: The politics of foreign language learning in the era of globalisation

2007

Dosent Leena Huss, Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet: Hotade språk och forskarens ansvar

2006

Professor Lars-Erik Edlund, Umeå universitet: Språk- och kulturgränser på Nordkalotten, i synnerhet dess svenska delar

Før dette har desse vore forelesarar:

Joshua Fishman (1990), Peter Trudgill (1991), James og Lesley Milroy (1992), Robert LePage (1993), Els Oksaar (1994), Suzanne Romaine (1995), Henning Wode (1996), Inge Lise Pedersen (2000), Peter Trudgill (2002), Brit Mæhlum (2003), Jurij Kusmenko (2004) og Pirkko Nuolijärvi (2005)