Kveldsseminar

Språk og samfunn-nettverket har etter kvart ein lang tradisjon for å arrangere kveldsseminar 3–4 gonger i semesteret. Seminaransvarleg hausten 2018 er Åse Mette Johansen. Informasjon om seminar blir lagt ut på Tavla og sendt ut på e-post. Vil du stå på e-post-lista eller har tips om innlegg, kan du ta kontakt med Åse Mette.

2018

30. januar

Anna Fenyvesi (University of Szeged): Digital language use by 21st century bi- and multilinguals

Edit Bogár (University of Belgrade): The status of various languages in Serbia

24. april

Jarmo Lainio & Sari Pesonen (Stockholms Universitet): Sveriges nationella minoritetsspråk i skolan

11. september

Tove Bull: Ideologi i språkhistorieskriving: Presentasjon av bd. III av Norsk språkhistorie (Ideologi)

16. oktober

Anja Pesch: Å skape rom for flerspråklighet. En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn.


 

2017

24. januar

Florian Hiss: Språk og organisering av tid

15. februar

Lukas Kosner (MIS, SESAM): Den finske ortodokse kirke og revitalisering av skoltesamisk i Finland

23. februar

Boklansering: Namn i det fleirspråklege Noreg (Gulbrand Alhaug & Aud-Kirsti Pedersen, red.)

24. oktober

Hanna Outakoski (Umeå universitet): Utvikling og praksis i samisk opplæring og utdanning


 

2016

9. februar

Gulbrand Alhaug: Aase eller Åse – i kva grad har rettskrivingsendringa aa > å verka inn på bruken av aa og å i personnamn?

16. mars

Florian Hiss: Språkmangfold rundt Nord-Norges første storindustri

5. april

Ragni Vik Johnsen: Relativt bra norsk – ungdommers forståelse av og holdninger til norsk med utenlandsk aksent

19. mai

Edit Bugge (UiB): Endringar i færøyske dialektar gjennom to generasjonar

28. september

Bror-Magnus Sviland Strand: Variasjon i infinitivsmerket i norske dialekter

11. oktober

Carola Kleemann: Lek på to språk – en studie av språkalternering og kodeveksling i rollelek på nordsamisk og norsk


Aase eller Åse – i kva grad har rettskrivingsendringa aa > å verka inn på bruken av aa og å i personnamn? - See more at: https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=344442#sthash.ToTXsvRD.dpuf
Aase eller Åse – i kva grad har rettskrivingsendringa aa > å verka inn på bruken av aa og å i personnamn? - See more at: https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=344442#sthash.ToTXsvRD.dpuf

2015

21. januar

Florian Hiss, postdoktor ved IS, HSL-fak: Presentasjon av postdoktorprosjektet Linguistic and Cultural Diversity at Work (Forskingsrådets SAMKUL-program 2014–2017)

16. mars

Andreas Stæhr, postdoktor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet: Normativitet som social ressource på Facebook

22. september

Leena Huss, professor ved Uppsala universitet og professor II ved UiT (LAIDUA-prosjektet, IS, HSL-fak): Revitalisering mot alla odds? Sydsamiska i Sverige

16. november

Sirkka Seljevold: Materiell kultur som del av en revitaliseringsprosess av kvensk kultur og språk