Andre aktivitetar

 Gjennom åra har nettverket samla seg om desse hovudaktivitetane:

 

Andre døme på aktivitetar frå dei siste åra:

I samband med Språkåret utvikla Språk og samfunn i samarbeid med Verdensteatret eit Språk og film-program hausten 2013 (sjå menyen til høgre).


Under Forskingsdagane 2012 hadde Språk og samfunn-gruppa eit kveldsarrangement på Tromsø bibliotek og byarkiv om språkleg mangfald i Tromsø.

 

Florian Hiss innleidde.

 

Spørsmål frå salen Åse Mette Johansen  Hilde Sollid

 

 


Språk og samfunn bidro med stand på Forskingstorget i sentrum i Tromsø under Forskingsdagane 2010.