Om forskningsgruppa

Forskningsgruppe psykiatri er engasjert i forskning på diagnostikk av psykisk lidelser og demens, sammenhenger mellom psyke og soma, psykisk helse og kultur og psykiatrisk epidemiologi og helsetjenesteforskning.

I tillegg til undervisning om psykisk helse og rusmiddelavhengighet gjennom hele medisinstudiet, har gruppen det overordnete ansvar for Forskerskolen psykisk helse.

 

Forskningssamarbeid
Forskningsgruppe psykiatri har et utstrakt samarbeid med andre forskningsgrupper ved Det helsevitenskapelige fakultet: kardiovaskulær forskning, telemedisin og e-helse, nevromuskulære sykdommer, translasjonell kreftforskning og helsepsykologi (IPS).

I tillegg Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Senter for samisk helseforskning (ISM), Nasjonalt kompetansesenter for komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) og Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS).

Forskningsgruppens medlemmer samarbeider med andre forskningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt.

Lokalisert Åsgård
Forskningsgruppe psykiatri er samlokalisert med klinikken Psykisk helse og rusklinikken på UNN for å styrke klinisk psykiatrisk forskning.