Om forskningsgruppa

Forskningsgruppen Gastroenterologi og Ernæring er sammensatt av forskere fra Laboratorium for Gastroenterologi og Ernæring, IKM; Seksjon for Gastroenterologi, Medisinsk Klinikk, UNN; Medisinsk avdeling, Nordlandsykehuset og Medisinsk avdeling Rana sykehus.

Illustrasjonsfoto www.colorbox.comForskningsgruppen har 18 aktive forskere derav 9 seniorforskere (2 professor-II, en 1.amanuensis, 1 postdoc, en seniorforsker; samt 4 dr med), 7 interne/eksterne stipendiater, 2 forskerlinjestudenter, og i tillegg medisinske studenter (5 års oppgaver).

Forskningen har en molekylærbiologisk tilnærming med utgangspunktet i basal immunologi, mikrobiologi og metabolisme. Med utgangspunkt i denne forskningen har man tilknyttet ulike kliniske problemstillinger med hovedvekt på gastroenterologi og ernæring.

Dette innebærer mange og krevende metoder som kun er mulig med et bredere forpliktende samarbeide som er etablert med andre forskningsgrupper. Denne forskningen er også integrert til undervisningen ved Fagområdet medisin.

Forskningsgruppen arbeider for tiden med seks forskningsprosjekter, hver med flere delprosjekter.

Alle de seks hovedområdene gruppen forsker på benytter "translasjonsforskning" som betegner forskningsmessig samarbeid og kunnskapsmessig integrasjon mellom klinisk kunnskap og forskning og grunnleggende biologisk kunnskap fra basalforskningen.