Den nordnorske overlevelseskjeden

I akuttsituasjoner kreves effektive tiltak innen stramme tidsrammer, spesielt dersom oksygentilførselen til organene er redusert eller truet. De viktigste eksemplene på slike tidskritiske situasjoner er:

 • blødningssjokk ved skader og ulykker
 • alvorlige hodeskader
 • akutt hjerteinfarkt
 • hjertestans
 • hjerneslag
 • alvorlige infeksjoner (sepsis)

 

Ved slike tilstander må pasienten til sykehus for endelig behandling, og noen må til og med sendes til regionsykehus. Siden behandling ofte tar lengre tid enn det kroppen tåler av oksygenmangel, trengs effektive prehospitale tiltak – før sykdomsprosessene har nådd for langt. Derfor er alle leddene i kjeden av hjelpere like viktige for sluttresultatet, lekfolk som profesjonelle fagfolk.

Røff natur, tøffe krav

Nord Norge og våre arktiske havområder stiller store krav til overlevelseskjeden. Vi har lengre avstander, tøffere klima og lengre vintre enn andre bebodde områder på kloden. Helsevesenet er geografisk spredt og transportdistansene er lange. De fleste avanserte behandlingsfunksjonene er sentralisert til Tromsø, fordi befolkningsgrunnlaget i den utstrakte regionen er lite og spredd ut over store geografiske områder. Få vitenskapelige studier av akuttmedisin tar utgangspunkt i forhold som ligner på Nord Norge.

“Den nordnorske overlevelseskjeden” er nært knyttet til den kliniske akuttmedisinske driften ved Akuttmedisinsk klinikk på Universitetssykehuset Nord Norge.

Vi jobber for tiden med disse prosjektene:

 • Akuttmedisin sett fra en nordnorsk distriktskommune. Lokalsamfunnsperspektiv på utviklingen innen akuttmedisin, sett fra en nordnorsk distriktskommune.
 • Påvirker nivå på førstehjelpstrening holdninger og ferdigheter?
 • Redningstjeneste og ambulansehelikopter. Samspill mellom redningstjeneste, frivillige og luftambulansetjenesten i Nord Norge.
 • Prehospitalt temperaturtap hos akuttpasienter
 • Dødsårsaker ved snøskredulykker i Norge
 • Prehospitalt tidstap og transportmåte ved akutt hjerneslag i UNNs nedslagsfelt
 • Nordnorsk traumatologi