Undervisning

Studentundervisning:Amnestesi medlemmer

  1. Stadium I: Kurs i livreddende førstehjelp
  2. Stadium II: Organkurs XVIII, ”Akuttmedisin og katastrofemedisin”
  3. Repetisjon av livreddende prosedyrer for avgangskullet

 

Postgraduate undervisning

  1. Kurs for spesialistkandidater i anestesiologi: Respirasjon og lungesirkulasjon under anestesi og intensivbehandling.
  2. Administrasjon og ledelse

 

 Medisinske forskerlinjestudenter under forsøk med sau.