Om forskningsgruppa

 .   

Gruppens interessefelter omfatter alle ledd i behandlingskjeden av kritisk syke og skadede, og har som hovedmål å drive forskning og undervisning, og bidra til fagutvikling og samfunnsformidling innenfor de involverte klinikkers ansvarsområder.Studier av akutt lungeskadesyndrom på sau

Forskningstemaer: 

Studier av sirkulatoriske virkninger av aksidentell – og terapeutisk hypotermi og gjenoppvarming ledes av professor Torkjel Tveita. Molekylærbiologiske studier finner sted i samarbeid med Department of Biophysics and Bioengineering, Mayo Clinic, Rochester.MI

Studier av patofysiologi - og behandling av sepsis og akutt lungeskade ledes av professor Lars J. Bjertnæs. Kliniske studier med utgangspunkt i resultatene fra dyreforsøkene, finner sted ved samarbeidssykehuset, City Hospital No 1 i Arkhangelsk, Russland.

Studier av prehospital medisin, ledes på UNN, Tromsø, av professor Mads Gilbert og førsteamanuensis Knut Fredriksen, og ved Hammerfest sykehus av professor Torben Wisborg. Fokuserer nasjonalt på prehospital behandling av hjerteinfarkt og multitraumer. Internasjonalt leder Gilbert og Wisborg prosjekter i den fattige del av verden med målsetningen å øke selvbergingspotensialet blant ofre for krig og forfølgelse. Mineskadesenteret ved UNN er en avlegger av denne virksomheten.         

  På besøk hos venner og kollegaer i Arkhangelsk, Russland.