Om forskningsgruppa

Forskningsaktiviteten i forskningsgruppe telemedisin og e-helse dreier seg hovedsakelig rundt to dimensjoner:

  • Medisinsk informatikk, med hovedvekt på helsearbeideres bruk av helsebaserte IT-systemer,
  • Klinisk rettede prosjekt særlig innen tele-psykiatri/psykologi og klinisk psykiatri/psykologi.

Forskningsgruppen har et utstrakt samarbeid med en rekke eksterne samarbeidspartnere, lokalt, nasjonalt og internasjonalt, blant annet med Nasjonalt senter for telemedisin (NST) og Tromsø Telemedicine Laboratory som er ett av 14 norske sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI). I tillegg har forskningsgruppen tett samarbeid med flere kliniske avdelinger ved UNN.

For tiden har gruppen 8 PhD stipendiater som er eksternt finansiert (Forskningsrådet, Helse Nord).

5 doktorgradskandidater har så langt disputert med veileder fra Forskergruppe telemedisin.

I 2009 hadde forskningsgruppe telemedisin 11 publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift (hvorav 2 på nivå 2) samt 15 andre vitenskapelige publikasjoner.

Hovedmål 

Forskningsgruppen skal arbeide for en integrert og bærekraftigKlikk på organisasjonskart for større versjon forskning rundt telemedisin og medisinsk informatikk.Klikk på organisasjonskart for større versjon

Ekspansjon av forskningsaktiviteten og antall ansatte ved IKM og økantall prosjekter, doktorander og publikasjoner.                                          

Styrke samarbeidet med kliniske miljøer, med en særlig satsning på telepsykiatri/tele-mental-helse og prosjekter innenfor psykiatri og klinisk psykologi.

Identifisere metoder for mer effektiv spredning og varig bruk av sentrale IT-systemer som for eksempel elektronisk pasientjournal, laboratoriesystemer, sykepleiedokumentasjon o.l).

Arbeide for å være en sentral aktør på den nasjonale IT-helse arena.